Nieuwsbrief kwartaal 1 van 2020

Nieuwjaarsgroet 2020

De feestdagen en de jaarwisseling zijn inmiddels achter de rug en met veel nieuwe energie kijken we vooruit naar het jaar 2020! De eerste Nieuwsbrief Waterpoort van 2020 is alweer een feit.

Normaal gesproken blikken we aan het einde van het jaar terug op het afgelopen jaar en vertellen we over de verschillende projecten die gaande zijn of gerealiseerd zijn, maar dit keer doen we dit niet, omdat er in oktober 2019 een uitgebreide Waterpoort-uitgave geweest is, genaamd Terugblik 2010-2019 en vooruitblik 2020-2023. Daarnaast is er ook nog een film gemaakt over Waterpoort die voor het eerst getoond is op onze netwerkdag in oktober bij het Cosun Innovation Centre.

2020 wordt voor Waterpoort een bijzonder jaar. De oude Samenwerkingsovereenkomst is per 31 december 2019 afgelopen en in oktober 2019 hebben we met 34 bestaande en ook nieuwe partners een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst getekend voor de komende vier jaar. Dit betekent dat we opnieuw met een frisse blik vooruit kunnen kijken en met elkaar in overleg kunnen wat onze doelen voor de komende jaren zijn. Dit overleg gaan we zorgvuldig doen met het (nieuwe) kernteam, de leden van de Initiatiefgroep, het Ondersteuningsteam en het Lerend Netwerk. Met elkaar zullen we de doelen vaststellen en een prioritering geven en een jaarplanning maken, zodat we weten wat we van elkaar te verwachten hebben.

Hierboven sprak ik al even over het (nieuwe) kernteam. Er zijn veel wisselingen gaande binnen het kernteam. Afgelopen jaar hebben we in november afscheid genomen van gebiedsmanager Ronald Kramps en projectondersteuner Angelique Hijweege. In deze maand gaan we afscheid nemen van procesmanager Martin Eijkelhof. Martin gaat genieten van zijn pensioen. Dit betekent veel nieuwe gezichten binnen het team en dus ook weer veel nieuwe ideeën die we kunnen gebruiken voor de toekomst van Waterpoort. Hierover horen jullie later meer.

Het nieuwe kernteam van Waterpoort bestaat nu uit de volgende personen:
Hans Leermakers      : Gebiedsmanager Waterpoort
Tom Heijligers           : Omgevingsmanager
Thijs Witjes                : Creatief verbinder
Claudia Endert          : Projectondersteuner

Als voorzitter van Waterpoort heb ik veel vertrouwen in dit team en wens dit team dan ook alle succes toe om Waterpoort in de komende jaren verder uit te bouwen.

Verderop in de nieuwsbrief leest u nog meer over de riviercruises, de circulaire ontmoetingsplekken, de WP Academy en ons thema voor 2020: het Jaar van de Streekproducten.

Veel leesplezier!

Wij wensen u en uw dierbaren veel goeds toe en een gezond 2020 !

Silvia Bal
Voorzitter bestuurlijke Initiatiefgroep Waterpoort

 

Tom Heijligers – Omgevingsmanager Waterpoort

Per 1 maart start ik als omgevingsmanager Waterpoort. Daarmee volg ik Martin Eijkelhof op die vanaf eind januari gaat genieten van een welverdiend pensioen.

Ik ben zeer gecharmeerd van de aanpak in dit gebied: de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, die zelf ontwikkelingen initiëren in nauwe samenwerking met de overheden is een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. En ik ben erg onder de indruk van de resultaten die in dit gebied al zijn behaald met deze aanpak. In een eerste kennismaking heb ik al de trots en energie van de betrokken inwoners gevoeld, de wil om samen op de ingeslagen weg verder te gaan.

Mijn werkzame leven ben ik in 1991 gestart in West-Brabant. Vanuit de toenmalige Landinrichtingsdienst heb ik destijds enkele jaren gewerkt aan de ruilverkaveling Oud Gastel – Oudenbosch. Uit die periode ken ik het gebied nog. Daarnaast hebben we er enkele vakanties doorgebracht, aangetrokken door met name de zichtbare cultuurhistorie in de regio. Ik verheug me erop om met concrete resultaten mijn steentje te gaan bijdragen aan de verdere aantrekkelijkheid, leefbaarheid en verduurzaming van dit gebied.

Met een open houding en altijd op zoek naar oplossingen zie ik mezelf als een echte verbinder. Van mij mag u verwachten dat ik met veel betrokkenheid mijn kennis en ervaring ga inzetten om de huidige manier van samenwerken voort te zetten. Vanuit een brede interesse van de inhoud (water, landbouw, natuur, cultuurhistorie) en met veel ervaring op het gebied van zowel beleidsvorming als voorbereiding en uitvoering van werken, denk ik vanuit de provincie Noord-Brabant van waarde te kunnen zijn in het gebiedsproces.

 

Het jaar van de streekproducten

Zoals elk jaar is ook in 2020 speciaal aandacht voor een thema. Op 10 oktober tijdens de netwerkdag is het thema onthuld: het jaar van de streekproducten.

Dit jaar zal op verschillende momenten en met verschillende activiteiten het thema aandacht krijgen en leefbaar worden gemaakt. Zo zal het Waterpoortweekend in het teken van streekproducten staan. De gastheren en gastvrouwen van Waterpoort hebben al een eerste creatieve sessie gehad om onder leiding van Ido de Haan van IVN een leuk programma te ontwikkelen. Daarover in een latere nieuwsbrief meer.

Daarnaast heeft Jeroen de Vries opdracht gekregen om het thema invulling te geven uiteraard in nauwe samenwerking met het kernteam en OT/LN. Jeroen de Vries is al geruime tijd met streekproducten bezig. Hij heeft inmiddels de nodige ervaring en contacten opgedaan. Hij gaat dit jaar werken aan het opzetten van een Waterpoorthub waarin vraag en aanbod bij elkaar gebracht wordt. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande initiatieven en netwerken en de vele contacten die er al zijn. Daarnaast worden door hem allerlei activiteiten voor verschillende doelgroepen georganiseerd. Zo zijn er activiteiten voor jongeren en ouderen waarvoor een app wordt ontwikkeld, zal hij met activiteiten aansluiten bij het Waterpoort weekend, wordt eind 2020 een kerstmarkt georganiseerd en wordt er gewerkt aan de herkenbaarheid van streekproducten.

Ook het onderwijs, zowel het hoger als het middelbaar onderwijs, is actief en zal betrokken worden.

Al met al vele, leuke activiteiten om een succes te maken van “Het jaar van de streekproducten”.

 

Biobased banken

Na een flinke aanlooptijd lijkt het erop dat de eerste biobased banken dit voorjaar te zien zullen zijn in het Waterpoortgebied. Er is een aanbieding gedaan op basis van een eerste serie van 25 banken. De gemeenten Tholen en Halderberge zijn als eerste bereid om deze aantrekkelijke banken af te nemen. Bijzonder aan deze banken zijn de gebruikte materialen: een betonnen basis, gemaakt met olifantsgras en gerecycled betonpuingranulaat. De zittingen zijn vervaardigd van aardappelzetmeel, dat uit het Waterpoortgebied komt.

De fabrikant is erin geslaagd om een mooi ontwerp voor deze banken te maken. Bovendien zijn de milieugevolgen van de gebruikte materialen fors omlaag gebracht. Hopelijk zullen in de loop van dit jaar deze banken op meer locaties in Waterpoort te zien zijn.

 

Klimaatreis Waterpoort & Waterkring West

Waterpoort & Waterkring West zijn samen op Klimaatreis; dat is het resultaat van een verkenning die kort voor de zomer van 2019 is gestart en inmiddels op stoom is. Dat gemeenten te maken krijgen met de gevolgen van een veranderend klimaat, dat lijkt wel duidelijk. Het wordt natter, droger, warmer en het risico op overstromingen neemt toe. Denk ook aan de toenemende hoosbuien en langdurige droogte. Gemeenten hebben hier een rol in, maar kunnen dit ook niet alleen. Sommige partijen hebben goede stappen ondernomen, andere partijen weten niet zo goed hoe ze kunnen bijdragen.

De Klimaatreis is een werkmethode van De WaardenMakers om de dialoog over klimaatadaptatie in goede banen te leiden. Ze gebruiken hiervoor een ‘Klimaatonderlegger’; een kaart die intuïtief te lezen is en daarmee goed bruikbaar is voor alle groepen (bewoners, bestuurders, ambtenaren, ondernemers, etc) die met de dialoog te maken krijgen. Het nodigt uit tot een positief gesprek en voegt een interessante extra component toe; de atmosfeer.

Na de voorbereidingen in het afgelopen half jaar gaan het komend half jaar de klimaatdialogen plaatsenvinden. Het doel van de klimaatdialoog is samen te kijken welke kansen en uitdagingen de verandering van het klimaat biedt en de mogelijke oplossingsrichtingen. De dialogen vinden zowel op regionale schaal (de overlappende gremia van Waterpoort en de Waterkring west) als gemeentelijke schaal plaats. Een mooi staaltje van over de eigen grenzen heen kijken!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Feimann van De Waardemakers (E: pfeimann@brabant.nl, T: 06-52794086).

 

Riviercruises naar Waterpoort

In 2018 en 2019 zijn er een drietal opdrachten uitgevoerd om riviercruise maatschappijen en organisaties die riviercruisemaatschappijen afhandelen te interesseren in het Waterpoortgebied. Dit heeft geleid tot de volgende activiteiten voor 2020. Er liggen momenteel een zestal uitgewerkte en boekbare excursieroutes, die zijn voorgelegd aan de diverse maatschappijen en afhandelaars, waarmee zij gestimuleerd worden om Waterpoort en de aanmeerlocatie Willemstad aan te doen. De eerste definitieve boekingen voor excursies naar musea en attracties die Willemstad en in de regio Waterpoort liggen zijn al binnen! Gezien de lange looptijd waarop de routes gepland worden moet komend jaar worden beschouwd als een aanloopjaar. Vanaf 2021 maakt het excursieaanbod een vast onderdeel uit van de programma’s die aan de passagiers van de riviercruises worden aangeboden.

Gelijktijdig wordt een professionele gidsenpool gestart, waarbij gidsen afkomstig uit het Waterpoortgebied worden opgeleid om buitenlandse gasten in verschillende talen rond te leiden. Hierbij gaat het om verhaallijnen over de geschiedenis en interessante feiten over het gebied

Nadere informatie over deze aantrekkelijke en veelzijdige functie is te verkrijgen bij de opleider Daniëlle Kloeg, telefoon 0168-370208 of mail naar danielle@dkts.nl.

Omdat de ontwikkelde excursielijnen ook interessant zijn voor de andere internationale doelgroepen (busgroepen) en zelfs ook voor Nederlandse bezoekers en eventueel ook bewoners die het Waterpoortgebied willen bezoeken worden deze ook via de bestaande kanalen en media aangeboden.

 

Selectie deelnemers Waterpoort Academy 2020 in volle gang

De Waterpoort Academy wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd en is inmiddels binnen en buiten Waterpoort een begrip geworden. Het blijkt elk jaar opnieuw een beproefde methode om ondernemers, ambtenaren, inwoners of andere betrokken in hun kracht te zetten om hun dromen te realiseren! Bijna alle deelnemers aan eerdere academies waren enthousiast: “Eindelijk begrijp ik waarom het proces maar niet verder komt, terwijl we er zo hard aan trekken”. “Ik heb veel aan de concrete instrumenten die op tafel kwamen: werken in ‘modus 2’ ga ik direct toepassen!”

Het is een cadeau waarin de deelnemers slechts vier dagen van hun eigen tijd hoeven te investeren. Een nieuwe blik op je eigen toekomst is wat je er voor terug krijgt! Dat vraagt elk jaar een nauwkeurige selectie van 12 deelnemers die op dit moment in volle gang is. De case moet concreet zijn en niet zomaar langs de gebaande paden te realiseren. Ook wordt er gekeken of de case aansluit bij één van de actuele grotere maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, landbouwtransitie, biodiversiteit of duurzaamheid. En minstens zo belangrijk; het moet een krachtige droom zijn, iets wat je écht wil bereiken!

Iets om naar uit te kijken; we maken de 12 gelukkige deelnemers in de volgende nieuwsbrief bekent! Eén van die deelnemers zal de 100e academy deelnemer zijn en dat gaan we vieren!

 

Waterpoortloop 2020

Op 13 en 14 maart van dit jaar vindt de 5e editie van de Waterpoortloop plaats. Deze langeafstandswandeling (80 en 110 kilometer) start en eindigt traditioneel in Ooltgensplaat en de route loopt door het unieke gebied van de Zuidwaterlinie

Aan de eerdere edities namen telkens zo’n 200-300 wandelaars deel en de organisatie verwacht dat ook deze lustrumeditie eenzelfde aantal deelnemers gaat krijgen.

Voorinschrijving is hiervoor niet nodig.  Inlichtingen Hansje Zoon-Doornheim 06-27416390 of kijk op www.waterpoortloop.nl voor meer informatie.