Silvia Bal, nieuwe voorzitter Waterpoort

Kennismaking Silvia Bal

Per 1 januari 2017 geeft Jan Hoogendoorn als voorzitter van de initiatiefgroep van Waterpoort het stokje over aan mij. Jan is vier jaar bij Waterpoort betrokken geweest. Waterpoort komt in een volgende fase en ik voel me vereerd om de voorzittersrol over te nemen.

Waterpoort is niet onbekend voor mij. Bij de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst in 2013 was ik al betrokken namens de vier Rabobanken. Op dat moment was ik directievoorzitter van Rabobank Het Markiezaat, dus bij een aantal van u zal ik geen onbekende zijn.

Toch zal ik mezelf even voorstellen
Ik ben een geboren en getogen Zeeuwse. Samen met mijn man Adrie en onze twee kinderen Youri en Ilona wonen wij momenteel in ‘s-Gravenpolder.Van 2011 tot 2015 ben ik werkzaam geweest bij Rabobank Het Markiezaat en het is dan ook in deze periode dat ik West-Brabant beter heb mogen leren kennen. Dit geldt voor de cultuur maar ook zeker voor de vele mooie plekjes die het gebied van Waterpoort te bieden heeft. Waterpoort is een mooi initiatief dat helpt om de verschillende partners met elkaar te laten samenwerken om het gebied verder te ontwikkelen. Je kunt in een samenwerkingsverband mooie initiatieven realiseren die je alleen nooit voor elkaar krijgt.

Na mijn vertrek bij de Rabobank, nu ongeveer twee jaar geleden, heb ik mijn eigen adviespraktijk Ascenso gestart. Met Ascenso help ik (MKB) ondernemers met de vele vragen die op hun pad komen en daarnaast ben ik ook actief in een Raad van Toezicht en Raad van Advies.

Door mijn ervaring als bankdirecteur en mijn eigen adviespraktijk kan ik de vertaalslag maken naar ondernemers wat ook van belang is voor Waterpoort. Natuurlijk kan ik dit niet alleen. Samen met de zes gemeenten, de drie Provincies en het Waterschap zullen wij hier gezamenlijk onze schouders onder zetten en een brug slaan naar de ondernemers in het gebied van Waterpoort.

We hebben elkaar nodig om van Waterpoort een succes te maken. Als u hierover ideeën heeft, schroom dan niet en laat het ons gerust weten.

Samen bereik je meer dan alleen. Ik heb er zin in en zie er naar uit u te ontmoeten!

Silvia Bal