Nieuwe versie Plakboek Fort Henricus (3.1) online

Dacht je dat na de ideeënavond van 12 maart zo’n beetje letterlijk en figuurlijk alle kanten van Fort Henricus belicht waren? Nou, niet helemaal! Na afloop hield de Projectgroep Fort Henricus de mogelijkheid open voor nieuwe ideeën en dat bood hele diverse nieuwe input. Naast nieuwe ideeën, ontving de projectgroep ook de visies van onder meer Scouting Steenbergen, Stichting Stadsarcheologie Steenbergen en Heemkundekring De Steenen Kamer. Al deze informatie is verwerkt in een nieuwe versie 3.1 van het plakboek, onder hoofdstuk 11 (pagina 95). U kunt dit plakboek vinden via de volgende link;

 

https://waterpoortwerkt.nl/plakboek-fort-henricus

 

De projectgroep Fort Henricus dankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

 

Hoe nu verder?

De Projectgroep Fort Henricus kan en wíl Fort Henricus niet verder ontwikkelen zonder de steun van de gemeenschap. De projectgroep blijft de komende tijd daarom graag met de gemeenschap in gesprek over de toekomst van deze prachtige plek in Steenbergen. Om te beginnen ligt de focus erop om de aansprekende ideeën voor activiteiten die snel haalbaar zijn te gaan ondersteunen. De gemeente Steenbergen gaat hiervoor de komende tijd enkele partijen benaderen. Het zou mooi zijn als het fort al snel gebruikt kan worden en dat er door de werkzaamheden nu al steeds mooier bij ligt!

 

Naast de activiteiten denkt de projectgroep ook hard na over een nieuwe inrichting van de omgeving van de loodsen en het gemaal en een recreatieve ontwikkeling van die omgeving. Daar gaat ze één of meer samenwerkingspartners voor zoeken die ook zorg kunnen dragen voor het beheer van het fort en de centrale spil kan zijn voor de activiteiten die de gemeenschap daar wil organiseren. Dat kost tijd omdat de projectgroep bestaat uit meerdere partijen met elk hun eigen belangen. Het kost ook tijd omdat de projectgroep goed willen uitpluizen wat ze willen ‘vastleggen’ en waar ze de ruimte willen bieden voor creativiteit uit de gemeenschap en bij ondernemers. Zoals eerder aangegeven verwachten de projectgroep hiervoor de zomer en het najaar te gebruiken.

 

De projectgroep Fort Henricus werkt onder begeleiding van Waterpoort en bestaat uit Natuurmonumenten, de gemeente Steenbergen, waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant. Wilt u op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Fort Henricus door een mailtje te sturen aan Thijs Witjes van Waterpoort (T: 06-18303452, E: mwitjes@brabant.nl). Tip ook gerust een bekende om zich voor deze nieuwsbrief aan te melden!