Nieuwe mogelijkheden voor Dinteloord en Ooltgensplaat

In de afgelopen drie maanden hebben 34 studenten (studierichting Urban Design) van de NHTV Breda gewerkt aan het opstellen van een ruimtelijke dorpsvisie voor de kernen Dinteloord en Ooltgensplaat. Naast het ontwikkelen van een dorpsvisie hebben zij met hun uitwerking ook laten zien welke ruimtelijke kansen dit biedt. Met name voor woningbouw en recreatie in het gebied van Waterpoort.

Onderzoeksvraag:
“Hoe kunnen de (historische) dorpen Dinteloord en Ooltgensplaat een duidelijke en onderscheidende plek aan het Volkerak-Zoommeer krijgen en nieuw elan geven aan het gebied Waterpoort? Welke ruimtelijke ingrepen en programma’s zijn hier (op korte en lange termijn) voor nodig? En hoe vertaal je dat in een concreet onderwerp?”

Opleiding Urban Design, ontwerpatelier Dorp en Landschap
Deze onderzoeksvraag werd gesteld in de opgave voor het atelier Dorp en Landschap en maakt onderdeel uit van de opleiding Urban Design aan de NHTV in Breda. Op deze opleiding leren studenten hoe zij de eisen en wensen vanuit de ruimtelijke ordening kunnen omzetten in een toekomstbeeld van een gebied. Ze verdiepen zich in de maatschappelijke, sociale en financiële context en strategie.

Cultuurhistorie: analyse en vormgeving van dorpskernen en aangrenzend landschap
Het mereneel van de dorpen in Nederland is ooit op basis van cultuurhistorie ontstaan. Dit kun je nog duidelijk zien in het historisch centrum. Door de verstedelijking op het platteland zijn de dorpen de afgelopen decennia gegroeid en uitgebreid waarbij cultuurhistorie niet is meegenomen. Het resultaat hiervan is dat de eigenheid van de dorpen is verdwenen.

Nieuwe vormen van verblijf
In het begin van het atelier zijn de studenten gastvrij onthaald door Martha van der Vlis (Oude Raadhuis in Ooltgensplaat) en Hakim Tampoebolon (bewoner en dorpsraad Dinteloord). Ook hebben beide gemeenten en Martin Eijkelhof (gebiedsmanager Waterpoort) een presentatie gegeven over het gebied en de opgaven die er spelen.

Op 4 december 2014 presenteerden zes studenten hun plannen aan wethouder Petra Lepolder (Steenbergen), Arend-Jan van der Vlugt (Goeree-Overflakker), beleidsmedewerkers van beide gemeenten, bewoners en ondernemers. De wethouders waren positief verrast over deze presentaties. Voor Ooltgensplaat resulteerde dit o.a. in wonen vlakbij of zelfs in de Hellegatsplaten, op zogenaamde terpen, woonclusters in boskamers tot zelfvoorzienend wonen aan het water. Voor Dinteloord werden plannen gepresenteerd variërend van een Spa-resort met woningen aan de monding van de Mark-Dintel tot het herstel en verbinden van een voormalige kreek met het havenkanaal. De wethouders zagen in de plannen diverse onderdelen terug waarbij een overlap is met de gemeentelijke plannen.

Presentaties aan bewoners
De studenten en docente Imke Mulders (atelierbegeleider en zelfstandig stedenbouwkundige Buro Kreek enzo) kunnen rekenen op een vervolg van deze presentatie, bijvoorbeeld door een aantal plannen te presenteren aan bewoners. Begin 2015 worden op deze site de in totaal 34 projecten van de studenten gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij Imke Mulders, info@kreekenzo.nl of 06-41391278.

Lees het uitgebreide verslag van deze opdracht: Artikel Urban Desing Waterpoort 2014