Nieuwe dorpsvisies door studenten NHTV

In december presenteerden 5 studenten van Urban Design van de NHTV in Breda hun resultaten na een onderzoek in Waterpoort. Zij maakten voor de kernen Dinteloord en Ooltgensplaat nieuwe dorpsvisies en bekeken hoe deze plaatsen stedenbouwkundig aantrekkelijker te maken zijn. De resultaten waren verrassend en werden heel positief ontvangen.

Zo was voor Ooltgensplaat de functie en positionering van het fort Prins Frederik op aantrekkelijke wijze verbeeld. Door de komst van nieuwe strandjes, de bouw (in de vorm van een lelie) van nieuwe woningen nabij het Volkerak en een markante uitkijktoren maakt Ooltgensplaat veel aantrekkelijker. Ook voor Dinteloord kwamen er opvallende voorstellen. Zo werd er een verbinding met het bestaande natuurgebied De Dintelse Gorzen gelegd en komen er 150 nieuwe woningen (volgens het dubbeldik-principe).

Lees alle Resultaten van de NHTV-studenten.

Lees ook het eerdere bericht.