Nieuw elan voor Cruijslandse Kreken

Donderdagavond 14 november waren er zo’n 30 grondeigenaren uit het gebied van de Cruijslandse Kreken naar Zaal Koch in Kruisland gekomen om te discussiëren over het watermanagement. De avond was georganiseerd onder de vlag van de gebiedsontwikkeling Waterpoort en werd voorgezeten door Kees Coppens namens het waterschap en inhoudelijk geleid door Niels Aten van de provincie.
Centraal stond de uitgevoerde herberekening van de waterbergingsopgave die werd gepresenteerd door Ronald Loeve van het waterschap. In zijn overtuigende presentatie toonde Ronald aan dat er maatregelen nodig zijn om het watersysteem robuuster te maken. Hij adviseerde hiervoor vooral de maatregelen uit te voeren die ook voor andere doelen – zoals EVZ’s en kreekherstel – noodzakelijk zijn.

Agrariers werken mee
In een korte presentatie vertelde Imke Mulders van de Dorpsraad Kruisland dat er is gewerkt aan een integrale visie voor het gebied waarbij verschillende doelen en ambities goed gecombineerd zouden kunnen worden. Met deze informatie betrok Niels Aten de agrariers in de zaal om hierin ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en samen met het waterschap invulling te geven aan de opgave(n) voor het gebied. In welke vorm dat gaat gebeuren zal in de komende maanden worden uitgewerkt. Twaalf agrariers uit het gebied hebben aangegeven in werkgroepen hier een rol in te willen spelen.

Praat mee over de toekomst van de kreken.
Op 28 november bent u welkom bij het Waterpoortcafé over het gebiedsperspectief Cruijslandse Kreken. Meer informatie vindt u hier.