NHTV-studenten doen onderzoek in Waterpoort

Vanaf september heeft een 24-tal tweedejaars studenten Urban Design van de NHTV in Breda onderzoek gedaan in het Waterpoortgebied. Voor de kernen Dinteloord en Ooltgensplaat maakten de studenten nieuwe dorpsvisies en ze bekeken hoe deze plaatsen stedenbouwkundig aantrekkelijker te maken zijn. Op 19 december 2013 presenteerden 5 studenten van deze groep hun resultaten aan onder andere wethouder Arend Jan van der Vlugt van de gemeente Goeree-Overflakkee. Deze was positief verrast door de uitkomsten.

Zo was voor Ooltgensplaat de functie en positionering van het fort Prins Frederik op aantrekkelijke wijze verbeeld. Door de komst van nieuwe strandjes, de bouw (in de vorm van een lelie) van nieuwe woningen nabij het Volkerak en een markante uitkijktoren maakt Ooltgensplaat veel aantrekkelijker. Ook voor Dinteloord kwamen er opvallende voorstellen. Zo werd er een verbinding met het bestaande natuurgebied De Dintelse Gorzen gelegd en komen er 150 nieuwe woningen (volgens het dubbeldik-principe). Hakim Tampoebolon van de dorpsraad bleek aangenaam verrast maar wees wel op de noodzakelijke verbinding met de bestaande woonkern van Dinteloord.Wethouder Van der Vlugt hoopt op een vervolg op deze studies en op nieuwe studies in andere kernen in het Waterpoortgebied.

In januari 2014 komt er een samenvatting van de bevindingen van alle studenten op de Waterpoort-website.