Netwerkbijeenkomst Waterpoort druk bezocht

Het gemeentehuis van Steenbergen was donderdag 10 november 2016 het decor van de netwerkbijeenkomst van Waterpoort. Centraal stonden de businesscases Waternetwerk, Zuiderwaterlinie en Biobased Economy.

Ruud van den Belt, burgemeester van Steenbergen, heette de 130 deelnemers van harte welkom. Aan de hand van een topografische kaart en een filmpje over Steenbergen duidde hij het bijzondere gebiedsproces van Waterpoort.

Daarna gaf Jurriaan de Mol een inspirerende lezing over de Liberation Route Europe, als spiegel voor productontwikkeling binnen Waterpoort. De Liberation Route begon met een groep mensen met passie die de herinnering aan de bevrijding levend wilden houden. Jurriaan: “Als je iets groot wilt maken, moet je het dus niet klein houden!” Zijn advies: doe het samen, maak een gezamenlijk verhaal, breder aanbod, collectief budget, marketing en productontwikkeling.

Waternetwerk
Tijdens de werksessie over de businesscase Waternetwerk kwam naar voren dat er met de riviercruisemarkt een enorme potentie ligt voor het gebied. De twee belangrijkste elementen hierbij zijn het aanleggen van infrastructuur en regionale toeristische productontwikkeling. Er liggen kansen om meer (inter)nationale toeristen naar dit mooie gebied te krijgen. Het is van belang aansluiting te zoeken bij het regionale platform voor de riviercruisemarkt. Daarnaast is het belangrijk dat er een projectleider komt die het gebied goed kent en contact heeft met de gemeenten voor o.a. de aanleg van steigers.  Ook de succesvolle proef van de Waterbus, die volgend jaar zeker een vervolg krijgt, kwam aan bod. De dienstregeling wordt uitgebreid en het vaarseizoen verlengd. Het is wel een echte uitdaging om de duizenden bezoekers aan Willemstad ook naar het achterland te krijgen. Dat moet lukken met een aanbod van interessante locaties en arrangementen. Ook de kansen van een nieuwe route, van Willemstad via Tholen naar Bergen op Zoom, gaan we onderzoeken.

Zuiderwaterlinie
Wat kun je toevoegen als ondernemer aan de productontwikkeling van de Zuiderwaterlinie? Dat was de vraag bij deze werksessie. Voor het deel van de Zuiderwaterlinie dat binnen Waterpoort ligt gaan we samen met mensen uit de streek aan de slag met het maken van een marketingverhaal, een ‘Narrative’. Ook zijn er plannen voor een ‘Experience’ binnen de Zuiderwaterlinie. De komende periode gaan we hiermee aan de slag. Begin november kondigde gedeputeerde Henri Swinkels al aan dat de provincie Noord-Brabant 1,5 miljoen steekt in de renovatie en herontwikkeling van Fort Sabina. Die impuls kan bijdragen aan de ontwikkeling van andere forten in de directe omgeving. Het ligt voor de hand om gelijktijdig te werken aan productontwikkeling en unieke, spannende en interessante belevenissen op diverse plekken en in diverse forten.

Biobased Economy
De deelnemers gingen aan de slag met de mogelijkheden om biobased grondstoffen concreet toe te passen. Op welke wijze zijn concrete toepassingen met biobased grondstoffen mogelijk? De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven laat zien dat er een veelbelovende toekomst is op het gebied van biobased en innovatieve landbouw.

Het Jaar van de Biet
Luc Kroes van Suiker Unie sloot de bijeenkomst af met de lancering van het Het Jaar van de Biet! De suikerbiet is letterlijk en figuurlijk geworteld in het Waterpoortgebied. Waterpoort organiseert in samenwerking met Suiker Unie in 2016/2017 diverse activiteiten rondom dit thema. Ondernemers en inwoners zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen of zelf een activiteit te organiseren.

Het inhoudelijke slotwoord van de bijeenkomst was voor Sas Terpstra, programmamanager Verbindend Water bij de provincie Noord-Brabant. Hij gaf aan vertrouwen te hebben in het gebiedsgericht werken van Waterpoort.

Tot besluit van de bijeenkomst kondigde Jan Hoogendoorn aan dat hij als onafhankelijk voorzitter van de bestuurlijke Initiatiefgroep per 1 januari 2017 wordt opgevolgd door Silvia Bal.

Foto: Hakim Tampoebolon.