Netwerkbijeenkomst 11 september 2015

We nodigen je van harte uit voor de netwerkbijeenkomst van Waterpoort op vrijdag 11 september 2015
in Willemstad. De netwerkbijeenkomst is de start van de slotmanifestatie van de Waterpoort Armada die het hele weekend duurt. Tijdens de netwerkbijeenkomst zie je de opbrengst van de Armada in de afgelopen maanden. We willen je ook inspireren door verhalen van andere samenwerkingsverbanden en informeren over hoe we de koers kunnen verleggen naar een meer actiegerichte opgave. In de middag gaan we aan de slag met projecten en brengen ze een stap verder zodat het Water, de Natuur en het Erfgoed van Waterpoort voor iedereen nog beter beleefbaar, aantrekkelijker en bereikbaar worden.

Er is volop ruimte om te netwerken tijdens het afwisselende programma dat ons zowel over land als over water langs diverse exposities, films en voorstellingen leidt. Het belooft een bijzondere dag te worden waarbij we het nuttige uiteraard goed weten te combineren met het aangename.

Programma  
09.30 uur Ontvangst op de Ameland
09.50 uur Welkom door Jan Hoogendoorn
10.00 uur Wandelen naar de Katholieke kerk
10.20 uur Film Spraakwater
11.00 uur Wandeling naar de boot
11.15 uur Vertrek met de boot
11.30 uur Inspiratie uit de Waterdriehoek en de Waterlinie
12.15 uur Lunch
13.00 uur Aan de slag met de projecten in 9 groepen
15.00 uur Pendelen naar Sluishaven
15.30 uur Bezoek kunstexpositie
16.30 uur Terugpendelen
17.00 uur Wrap up door Jan Hoogendoorn, bootreis en borrel richting Willemstad
18.00 uur Einde bijeenkomst

Projecten:
Tijdens de netwerkbijeenkomst gaan we aan de slag met de diverse projecten met de Zuiderwaterlinie als centrale thema. Bij je aanmelding kun je 2 projecten aangeven die jouw voorkeur hebben. We delen je in bij 1 project, rekening houdend met de aangegeven voorkeuren.

Project 1 Fort Sabina:
Op 11 september ligt er een concept-intentieovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk, stichting Fort Sabina en Staatsbosbeheer over de uitwerking van het ontwikkelconcept rondom Fort Sabina. Tijdens deze sessie leggen de Stichting Fort Sabina en studio Marco Vermeulen hun ideeën voor en gaan we aan de slag om dit samen uit te werken. Resultaat is een casco dat enerzijds voldoende stevig is in de basis, zodat het zowel private als publieke investeringen mogelijk maakt en anderzijds voldoende ruimte laat om invulling te geven aan zaken die we nu nog niet weten of die later voorbij komen.

Project 2 Fort Henricus: (deze workshop is komen te vervallen, aanmelden hiervoor is niet meer mogelijk)
Centraal hierbij staat de vraag; hoe kunnen we een recreatieve/economische ontwikkeling maken die een drager wordt voor de instandhouding van het fort, een ondernemer van een goede boterham voorziet en de entree van Steenbergen-stad vanaf het water aantrekkelijker maakt?

Project 3 Mauritshuis:
Op 19 september wordt er een tijdelijke tentoonstelling geopend over de geschiedenis van de Stelling van Willemstad. De projectgroep die bezig is met de ontwikkeling van een museum/bezoekerscentrum in het Mauritshuis in Willemstad wil in gesprek met inwoners en ondernemers van Willemstad en omstreken om hierover mee te denken. En wie weet in het vervolg ook mee te werken.

Project 4 Marketing West-Brabantse waterlinie en stelling van Willemstad:
Bij dit project staat centraal; hoe kunnen we met het MKB snel, licht en eenvoudig aan de slag met het verhaal van de waterlinie? Kunnen we al makkelijke verbindingen maken en producten ontwikkelen rondom de linie? Interessant voor  iedere MKB’er die aan de slag wil met het verhaal van de linie. Tijdens de bijeenkomst pluizen we op een interactieve manier het verhaal van de West-Brabantse Waterlinie en de stelling van Willemstad uit om voor iedere deelnemer op zoek te gaan naar verbindingen in de vorm van realistische producten en diensten voor uw onderneming. Tom Rietveld, creativity in business (www.creativity.nl) zal creatieve processen op gang brengen om samen met u naar praktische bruikbaarheid te kijken en tips en ideeën te genereren om deze te integreren in uw bedrijfsprocessen.

Project 5 Riviercruise op Tholen:
Momenteel wordt er op Tholen een Roosevelt Center gerealiseerd voor onder andere Amerikaanse toeristen. Ook leeft er al een tijdje het idee om in Tholen-stad een aanlegplaats te maken voor riviercruises met een groot internationaal bereik. Er is eerder een haalbaarheidsstudie uitgevoerd over hoe en waar een steiger gerealiseerd kan worden. We willen daar graag mee verder en een plan van aanpak verder uitwerken. Gezamenlijk gaan we onderzoeken hoe we zoiets vorm kunnen geven met voorzieningen, arrangementen en stakeholders. Wat kunnen we met het Zoommeer en hoe kunnen we met de linie van de Eendracht aan de slag om het verhaal van Tholen te vertellen en daarmee de aantrekkelijkheid voor cruises vergroten?

Project 6 Beleef de Delta route:
Het doel van deze bijeenkomst is de iconen van de Deltawerken aan de Waterpoortzijde (Volkeraksluizen, Philipsdam, Oesterdam) verbinden aan de parels van Waterpoort (waterlinie). Nu ligt de internationale focus op de kust, maar hoe krijgen we ook de Oostzijde van de Deltawerken meer in beeld.  Hoe kunnen de verhaallijnen en de promotie daarop gericht elkaar versterken? Hoe komen content, routes, arrangementen voor breed publiek, internationale bezoekers en jongeren bij elkaar?

Project 7 Religieus Erfgoed:
In het Waterpoort-gebied is veel erfgoed dat het verhaal van het water vertelt, waaronder een aantal watersnoodkerkjes. In de gemeente Halderberge loopt een Parelpad langs het bestaande religieus erfgoed. De verhalen van die route trekken duidelijk meer bezoekers naar Oudenbosch. Centraal in deze bijeenkomst staat de vraag: “Hoe kunnen we deze verhalen koppelen aan de routestructuren in ons gebied, met name de water- en fietsroutes”?

Project 8 Historische vloot en vaarroutes (maritiem erfgoed):
“Hoe kan de historische vloot een grotere bijdrage leveren aan recreatie op en rond het Haringvliet en aangrenzende wateren?” Dit is de centrale vraag van het onderzoek dat door het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta is uitgezet. We willen u deelgenoot maken van dit onderzoek en de resultaten tot nu toe. In deze bijeenkomst willen we samen met u schepen, bestemmingen en vaarroutes met de bijbehorende verhalen combineren tot kansrijke recreatieve product-marktcombinaties. Denkt u met ons mee?

Project 9 Armada festival 2016:
Denk mee over het Armada festival van volgend jaar. Het thema voor de Armada van 2016 is suiker. Suiker is een belangrijk product in het gebied, zit diep in het DNA van het gebied. De verwachting is dat suiker als grondstof het nieuwe goud wordt in de Delta en West-Brabant. Resultaat van de bijeenkomst is een opzet voor de Armada van volgend jaar rondom dit thema.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door op onderstaande link te klikken:

https://www.formdesk.com/provincienoordbrabant/Netwerkbijeenkomst_Waterpoort

Aanmelden kan tot 5 september 2015. Tussen de middag krijg je een eenvoudige lunch. Je kunt bij de aanmelding aangeven of je speciale en/of dieetwensen hebt. Mochten er lichamelijke beperkingen zijn dan horen we dat graag, zodat we het vervoer van en naar de boot en kerk kunnen regelen .

De Boot de Ameland is aangemeerd aan de Benedenkade. U ziet de boot liggen als u vanaf de parkeerplaats Willemstad inloopt. Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats op het Havenhoofd aan het Hollandsch Diep. Tip: omdat we bijna de hele dag op een boot zitten is het advies om makkelijke kleding en schoenen aan te doen!