Richard Driessen

Deelnemer Waterpoort Academy Editie 11

Letterlijke of figuurlijke brug slaan tussen Oudenbosch en wandelgebied Pagnevaart

Iedereen kan het zien liggen aan de andere kant van de Koepelbaan bij Oudenbosch; een prachtig landelijk gebied met de naam Pagnevaart. Maar hoe kom je daar vanuit de wijk Albano? Richard Driessen had een simpele en doeltreffende oplossing; een brug aanleggen. Ondanks een in het leven geroepen petitie waarop overweldigend werd gereageerd, bleek dat toch nog niet zo gemakkelijk dan gedacht. Richard deed daarop mee met Editie 11 van de Waterpoort Academy. Daar kwam hij tot inzicht dat er nog wel meerdere wegen naar Rome waren en andere opgaven het gebied konden verrijken, waaronder de toegankelijkheid van het gebied zélf. Maar ja, hoe ga je je als pensionado nou verhouden tot al die verschillende mogelijkheden en partijen? Het idee van een brug leek geregeld een brug te ver, omdat de ontwikkeling van een alternatief tijd nodig heeft en van een groter proces afhankelijk is. Richard leerde zich tot dit grotere geheel te verhouden, waarin de gemeente Halderberge een voorname rol vervult. Richard voelt zich gesteund door de gemeente en brengt de stem van bewoners in binnen dit proces.