Dolores Bijl

Deelnemer Waterpoort Academy Editie 11

Zichtbaar maken Kasteel Smerdiek, St. Maartensdijk

Als liefhebber van historie en archeologie stuitte Dolores Bijl als lid van de Historische werkgroep St. Maartensdijk op een oud kasteel dat ooit heel groot en belangrijk was voor Zeeland. Er is bijna niks meer van te zien, op wat restanten van de slotgracht na. Zou het niet prachtig zijn als we dat beter zichtbaar konden maken? Met die droom meldde Dolores zich bij Editie 11 van de Waterpoort Academy. Zelfs veel ‘Smerdiekenaren’ (mensen uit St. Maartensdijk) kenden het verhaal van het kasteel niet, maar dat het enthousiasme oproept werd meteen duidelijk op Dag 1 van de Waterpoort Academy. Zij kon toen nog niet bevroeden wat er stond te gebeuren; haar droom zou tijdens de looptijd van de Waterpoort Academy worden afgepakt door een projectontwikkelaar! Slapeloze nachten had ze ervan en even leek het alsof alles voor niks was geweest. Maar….wat dat eigenlijk wel zo? In de Waterpoort Academy kreeg ze het inzicht dat het niet was afgepakt maar dat ze gratis personeel had gekregen! Andere mensen deelden dezelfde droom en daardoor kon ze in een andere rol terecht komen; in een andere positie van de ‘driehoek’. Ze was in een andere positie van de driehoek terecht gekomen en daar moest Dolores begrijpelijk even aan wennen. Een grote slag heeft ze geslagen en kan nu vanuit haar nieuwe positie helpen om kasteel Smerdiek nóg verder op de kaart te zetten!