Nationale Parken van Wereldklasse

We hebben gewonnen!
Op 31 oktober heeft NL Delta Biesbosch-Haringlvliet de publieksverkiezing voor het mooiste natuurgebied van Nederland gewonnen. De vakjury heeft NLDelta Biesbosch-Haringvliet de wildcard gegeven. De andere drie winnende gebieden zijn de Nationale Parken; Hollandsche Duinen, de Veluwe en het Waddengebied De winnende natuurgebieden krijgen elk een geldbedrag van € 300.00,- en ondersteuning om het (inter)nationaal verder op de kaart te zetten en toe te groeien naar een Nationaal Park van Wereldklasse.

 

Waterpoort volgt met belangstelling de ontwikkelingen rond dit programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’. In de Zuidwestelijke Delta deden twee gebieden mee voor de titel ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’: NP Biesbosch/Haringvliet en het NP Oosterschelde.

Zuidwestelijke Delta
En terecht! De Zuidwestelijke Delta is een buitengewoon interessant gebied juist vanwege de veelsoortige oude en nieuwe waternatuur. De grote rivieren monden uit in dit gebied. Maar ook de zee en de strijd tegen die zee heeft dit gebied gevormd tot wat het nu is. Landschappelijk is dit goed zichtbaar: schorren en slikken in de zoute bekkens, eilanden en nieuwe natuur in de zoete bekkens. De strijd tegen het water heeft tot opmerkelijke iconen in dit gebied geleid: vele kunstwerken, zoals de Oosterscheldekering, de Oesterdam, de Haringvlietdam (met kier),de Grevelingen en Philipsdam hebben van de Zuidwestelijke Delta een Nieuwe Delta gemaakt met nieuwe natuur, maar de oude natuur is ook bewaard gebleven. Daarnaast zijn er karakteristieke vestingsteden als Willemstad en Bergen op Zoom, verdedigingsforten uit de 16e eeuw en uit de tijd van Napoleon maar ook karakteristieke oude havens getuigen van een rijk en enerverend verleden.

Eén Nationaal Park van Wereldklasse
Waterpoort is geografisch gezien zowel gelegen in het NP Biesbosch/Haringvliet als het NP Oosterschelde. Daarom pleiten wij voor één – op termijn – Nationaal Park van Wereldklasse: de Zuidwestelijke Delta. Dat is dan een Nationaal Park van wereldklasse met een betekenis op wereldschaal.

Bekijk het ambitieboek NL Delta Biesbosch-Haringvliet. De link naar het ambitieboek NP Oosterschelde volgt snel.

Foto: Wilco Jacobusse, NP Oosterschelde,