Mijn Ooltgensplaat krijgt vervolg

Tijdens een Academy Waterpoort op 6 december 2012 over de ontwikkeling van de haven en havenkanaal van Ooltgensplaat bleek dat er veel animo bij de locale ondernemers en de dorpsraad is om hieraan samen verder te werken. Na enkele vervolgsessies lijkt een aantal plannen op korte termijn te kunnen worden gerealiseerd: een nieuw recreatiestrandje aan het Volkerak, een ononderbroken fietspad langs de gehele zuidoever van het eiland, een pontverbinding tussen fort Prins Frederik en het fort Sabina ‘aan de overkant’, een promotiebord langs de N59 en de aanleg van een steiger en zonneweide langs de ingang van het havenkanaal. De nieuwe gemeente Goeree-overflakkee en de provincie Zuid-Holland zijn enthousiast. In de loop van april wordt duidelijk wanneer de diverse initiatieven van start kunnen gaan. Ooltgensplaat geldt als voorbeeld voor de ontwikkeling van de andere havens in het Waterpoort-gebied.