Mijn 3-P’s: Passie, Personen en Plekken

Ronald Kramps vertelt als gebiedsmanager van Waterpoort wat we de afgelopen zes jaar allemaal bereikt hebben. Een van de grootste lessen van werken in Waterpoort is dat het uiteindelijk allemaal gaat om oprechte interesse van mensen van vlees en bloed die initiatieven ontplooien en daar echt voor warmlopen. Lees hier de Column Ronald Kramps