Meerwaarde-atelier Roterij Stampersgat

Op woensdag 21 augustus heeft een bijzonder inspirerend waterpoortatelier plaatsgevonden op locatie de Roterij aan de Mark-Dintel. Ondernemer Van Middelkoop wil zijn scheepswerf opknappen en uitbreiden met een jachthaven. De scheepswerf ligt aan de rand van Stampersgat en is nu een rommeltje!

In het atelier is onderzocht of er binnen het initiatief van de heer Middelkoop meerwaarde te creëren is door combinaties te zoeken met (ambities van) de plaatselijke camping ‘Onder de dijk’, de bewoners van Stampersgat (Samenstichting), het waterschap, de gemeente en de provincie.

Kantelpunt in de bijeenkomst was het besef bij de ondernemer dat hij met zijn initiatief iets kan bijdragen aan de directe leefomgeving. Het initiatief brengt Stampersgat weer in contact met water en natuur. Het kan een knooppunt worden in allerlei routestructuren (wandelen, fietsen, kanoën, varen). Met een bescheiden horecavoorziening draagt het bij aan de leefbaarheid van de kern Stampersgat.

Het initiatief wordt door alle aanwezige partijen van harte ondersteund. Harde voorwaarde is dat de nieuwe invulling van de locatie uitnodigend is in plaats van afstotend. Samen is nagedacht over de invulling van de locatie, de ruimtelijke inpassing, een kwaliteitsimpuls voor plek en dorp en het creëren van meerwaarde voor de omgeving!

Het is nu aan de ondernemer en de gemeente het initiatief verder uit te werken en inhoudelijk en financieel te onderbouwen. Waterpoort treedt daarbij graag op als verbinder en facilitator.