Academy Familie van Waterpoorten 6 december Ooltgensplaat

Vorige week donderdag kwamen 35 mensen betrokken bij Waterpoort bijeen in Het Oude Raadhuis in Ooltgensplaat. Praten over de plannen voor de haven en het havenkanaal van Ooltgensplaat. En hoe deze haven een voorbeeld kan zijn voor de andere havens aan het Volkerak-Zoommeer. Er is veel mogelijk en met de nieuwste havenvisie kan er nieuw elan komen.

De drie kernkwaliteiten ‘water, natuur, en historie’. Met het creëren van extra ruimte voor de aanleg en stalling van boten, goede voorzieningen als horeca en middenstand, verbinding met het fort, aantrekkelijke woningbouw langs het kanaal en een prominente landmark op de kop van het kanaal. Ooltgensplaat kan niet meer worden gemist! In drie groepen werkten de deelnemers verder aan de kansen voor de haven: locale ondernemers, vertegenwoordigers van de ‘overkant’ (de andere waterpoorten) en de derde groep stond stil bij de rol van de overheid.

Na de groepssessies bleek dat er nog veel nodig is om Ooltgensplaat weer een bruisende en aantrekkelijke haven te maken. ‘Als we hier niet daadwerkelijke stappen zetten, wordt Ooltgensplaat de ‘icoon van de stilstand’, was de observatie van Jan Hoogendoorn. Daar is de plek veel te mooi voor. Veel deelnemers meldden zich na deze woorden aan om samen concrete plannen verder te bespreken. In januari 2013 gaan we hiermee door!