Manifest Brabantse Streeknetwerken overhandigd aan gedeputeerde Yves de Boer

Vrijdag 6 maart 2014 hebben de Brabantse streeknetwerken het Manifest Brabantse Streeknetwerken overhandigd aan gedeputeerde Yves de Boer en voorzitter van de Statencommissie TSP, Annemarie Spierings.

Gedeputeerde De Boer bevestigde de kracht van de streeknetwerken en beloofde de streeknetwerken een prominente plaats te geven in het overdrachtsdossier aan het nieuwe provinciale bestuur na 18 maart.

Waterpoort is formeel een gebiedsopgave maar de werkwijze heeft veel overeenkomsten met de Streeknetwerken. Waterpoort heeft net als de streeknetwerken bewezen in staat te zijn om op regionale schaal kansrijke allianties te smeden tussen Overheid, Ondernemers, Onderwijs en Omgeving (de 4 O’s). Zo bundelen we krachten die het vermogen hebben uitvoering te geven aan de doelstellingen van een vitale regio in Brabant.

Net als de Brabantse Streeknetwerken vervult Waterpoort een sleutelrol in de transitie naar een participerende samenleving. We juichen initiatieven van Brabantse burgers, ondernemers en organisaties niet alleen toe, maar bieden ook ruimte en ondersteuning om die eigen initiatieven en verantwoordelijkheid gestalte te geven en uit te voeren. Wij zijn in staat om op regionaal niveau krachten te bundelen van burgers en ondernemers, maatschappelijke organisaties en onderwijs, gemeenten en regio.

Om dit succes in de komende bestuursperiode door te zetten is het absoluut noodzakelijk dat de samenwerking ook na 2016 bestendigd en uitgebouwd wordt. Door, daar waar nuttig en effectief, samen te werken met de Brabantse Streeknetwerken kunnen uitvoeringskrachten, uitvoeringsmiddelen, kennisontwikkeling en kennisdeling gebundeld worden.

Lees voor meer informatie over de Brabantse Streeknetwerken het Manifest Brabantse Streeknetwerken.