WIlliam Vermunt

inspecteur/toezichthouder

Rol:
Academy Lerend Netwerk
Gemeente:
Halderberge

Samenstichting Stampersgat

Melassestraat 3
4754 BR Stampersgat
Nederland

wmcvermunt@hotmail.com

"Ik sta met 2 voeten in de Brabantse klei en ben daar trots op!"

Ik ben 40 jaar, getrouwd en heb 2 kinderen.

In het dagelijks leven ben ik inspecteur/toezichthouder voor ondergrondse infra in de regio west Brabant.

Sinds 2009 maak ik deel uit van het bestuur van Samenstichting Stampersgat met als doel de leefbaarheid van ons dorp op een aanvaardbaar niveau te houden.

Door Waterpoort wordt het vanuit gezamenlijke interesses mogelijk om binnen de regio verbindingen in verschillende lagen (overheid/ondernemers/inwoners) te realiseren, waardoor de leefbaarheid regio-breed vergroot wordt.

Het ontstaan van onze regio en het belang van het water hierin zijn hiervoor de verbindende factoren.