Bas Quist

Rol:
Academy Gastheer
Gemeente:
Tholen

Huys van Roosevelt

Raadhuisstraat 13
Oud-Vossemeer
Nederland

+31 657506815

info@huysvanroosevelt.nl

www.huysvanroosevelt.nl

"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed"

De familie Roosevelt en Oud-Vossemeer

 

Een boeiende geschiedenis
Het dorp Oud-Vossemeer ontstond rond 1400 door inpoldering van de kreken Vosvliet en de Maere, uitlopers van de Schelde. De Ambachtsheerlijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe was verantwoordelijk voor de inpoldering. Eén van de meest vooraanstaande leden van de Ambachtsheerlijkheid droeg de naam Van Rosevelt. De oorspronkelijke naam veranderde generaties later in de familienaam ‘Roosevelt’. Dat gebeurde toen Claes Maartenszen van Rosevelt rond 1650 met zijn vrouw Jannetje vanuit Oud-Vossemeer vertrok om zich in Nieuw Amsterdam (het huidige New York) te vestigen. De naamsverandering is waarschijnlijk bij inschrijving in het bevolkingsregister in Amerika doorgevoerd.

Bovenstaande zou slechts een voetnoot zijn in de geschiedenis, ware het niet dat Theodore Roosevelt als verre nazaat van het uit Oud-Vossemeer geëmigreerde echtpaar in 1901 de jongst president van Amerika aller tijden werd. Een aantal presidenten later trad een andere telg uit de Roosevelt dynastie in de voetsporen van Theodore. In 1933 werd Franklin Delano Roosevelt als president van Amerika beëdigd en hem wachtte de zware taak om de economie in zijn land uit een zware crisis te krijgen. Zijn succesvolle aanpak oogstte alom grote waardering. Wereldwijd verwierf deze wereldleider eeuwige roem door de legendarische Four Freedoms speech die hij op 6 januari 1941 ten overstaan van het Amerikaanse congres en de rest van de wereld uitsprak. Met zijn statements wilde Franklin Delano Roosevelt houvast geven aan een wereld die verscheurd was door oorlog, economische crisis, religieuze tegenstellingen en twisten, onverdraagzaamheid en een gebrek aan de meest elementaire levensbehoeften. Hij werd als president gesteund door zijn echtgenote en achternicht Eleanor Roosevelt. Zij heette dus Roosevelt-Roosevelt. Omdat haar man leed aan polio, nam Eleanor veel taken en vermoeiende reizen van haar man over. Zij hadden dus in wezen een duo-presidentschap, waarbij FD wel altijd de beslissingen nam en eindverantwoordelijkheid droeg. Kort voor de bevrijding van ons land (in april 1945) overleed de geliefde president. Met een ambtstermijn van maar liefst 12 jaar is FD Roosevelt de langst zittende president uit de Amerikaanse geschiedenis. Eleanor stond na de dood van haar man aan de wieg bij de oprichting van de Verenigde Naties. Tot de verbeelding spreekt nog steeds haar tweedaagse bezoek aan Nederland in 1950. Op dag 1 bracht zij een bezoek aan de Nederlandse koninklijke familie op paleis Soestdijk en bezocht zij Amsterdam. De tweede dag van haar bezoek wilde Eleanor volledig benutten voor een bezoek aan Oud-Vossemeer, het dorp waar de Roosevelts hun roots hebben liggen.

Themacentrum Roosevelt
Vanaf 2010, het jaar waarin Oud-Vossemeer het 600-jarig bestaan van het dorp vierde, is er een begin gemaakt met de realisatie van een compleet themacentrum rondom de roots van de familie Roosevelt. Het Themacentrum bestaat thans uit de volgende onderdelen,

Huize Roosevelt
Dit is de locatie waar het statige pand stond waar door de eeuwen heen diverse Roosevelts in hebben gewoond, Helaas is die markante woning in 1970 gesloopt. Een koperen gevelschild en oude foto voor het raam van de woning die op die plaats is gebouwd doen nog aan Huize Roosevelt herinneren. Het bord met de tekst Huize Roosevelt dat vroeger bij de voordeur hing is nu te zien in het Roosevelt Informatiecentrum.

 

Monument ‘The Four Freedoms’
In de tuin van de NH-kerk staat het inmiddels wereldberoemde monument ‘The Four Freedoms’. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Nico van den Boezem en het is in 1992 door familieleden van Franklin Delano en Eleanor Roosevelt onthult. Onderdeel van dit monument is een hardstenen plaquette die ter hoogte van het monument is ingemetseld in de lage muur die om de kerktuin staat. In de plaquette zijn de vier vrijheden uit de beroemde speech van FD Roosevelt gegraveerd in zowel de Nederlandse als Engelse taal.

De NH-kerk
In de onlangs gerestaureerde NH-kerk zijn diverse kunstschatten aanwezig die door de Roosevelts geschonken zijn. Zo schonk deze familie aan de kerk een doopvont, kroonluchter en diverse schilderijen. Als er leden van de familie Roosevelt een bezoek brengen aan Oud-Vossemeer dan zullen zij daarbij ook altijd een kijkje nemen in de kerk. De NH-kerk is alleen tijdens de diensten en op afspraak voor het publiek toegankelijk.

Het Roosevelt Informatiecentrum
In het monumentale Ambachtsherenhuis aan het dorpsplein in Oud-Vossemeer is sinds april 2016 het Roosevelt Informatiecentrum ondergebracht. Tot de expositie behoren onder meer een filmpje van het bezoek dat Eleanor Roosevelt in 1950 aan Oud-Vossemeer bracht en correspondentie tussen leden van ons koningshuis en de Amerikaanse president. Deze boeiende expositie over de geschiedenis van Oud-Vossemeer en de bijzondere band tussen de Roosevelts en het dorp waar zij hun roots hebben liggen werd op 20 april 2016 door H.K.H. prinses Beatrix geopend. Bij die plechtigheid waren ook vele familieleden van Franklin Delano en Eleanor Roosevelt aanwezig. Het Roosevelt Informatiecentrum is in de periode van april t/m oktober op zaterdag geopend en voor groepen kan dat ook op andere dagen op aanvraag. Kijk hiervoor op www.rooseveltoudvossemeer.nl

Huys van Roosevelt
Eén van de schakels in het Themacentrum Roosevelt is brasserie-restaurant Huys van Roosevelt. Alles in en om dit stijlvolle restaurant sluit volledig aan op het thema ‘Roosevelt en Oud-Vossemeer’. Het pand is in een typisch Amerikaanse stijl verbouwd en ook in de inrichting en aankleding is het cultureel erfgoed en gedachtengoed van de Roosevelts nadrukkelijk aanwezig. In de brasserie is een toeristisch informatiepunt ingericht en Huys van Roosevelt zet eigen gidsen in om groepen vanaf minimaal 6 personen mee te nemen in het ‘Rondje Roosevelt’. Het Rondje Roosevelt is het hele jaar door, behalve op zon- en feestdagen, te boeken vanaf minimaal 6 personen. Naast deze culturele stadswandeling met museumbezoek vindt u in het toeristisch informatiepunt nog tal van andere aantrekkelijke ‘Roosevelt arrangementen, fiets- en wandelroutes en algemene informatie over Oud-Vossemeer, het trotse Dorp van Roosevelt. Kijk voor meer informatie op www.huysvanroosevelt.nl

Parkeren voor auto’s en bussen
Als u het Themacentrum Roosevel in Oud-Vossemeer per bus of auto bezoekt, volg dan de borden ‘P Themacentrum Roosevelt’. U komt dan uit op een groot parkeerterrein waar het gratis parkeren is. Dat plein bevindt zich op slechts 300 meter van het dorpscentrum waar alle Roosevelt thema’s te vinden zijn. Op het dorpsplein aan de Raadhuisstraat zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen voor auto’s beschikbaar en er is op die locatie ook een stalling voor fietsen.