Lerend Netwerk: Ambassadeurs van Waterpoort

 

De gebiedsontwikkeling Waterpoort beoogt om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren op basis van de kwaliteiten en potenties die al in de streek aanwezig zijn. Waterpoort zoekt daarbij actief naar een nieuw evenwicht tussen publieke partijen, private partijen en gemeenschappen.

De bijeenkomsten van de Waterpoort Academy geven een impuls aan lokale ontwikkelingen en dragen bij aan de vorming van een groep mensen die vaardig zijn in het verbinden van initiatieven en het zichtbaar maken van kansen.

Het Lerend Netwerk bestaat uit een select groepje deelnemers van de Waterpoort Academy. Zij hebben aangegeven zich extra en zichtbaar in te willen zetten om het gedachtengoed van Waterpoort in hun directe omgeving actief uit te dragen.

Het Lerend Netwerk draagt bij aan de instandhouding en verbreding van de samenwerking in dit gebied, die is gericht op een grotere vitaliteit, een duurzame ontwikkeling en vergroting van de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied.

 

Het lerend Netwerk bestaat uit de volgende personen:

José Besters

Ingrid Havermans

Ton van Loon

Imke Mulders

Ineke Peters

Dimph Rubbens

Marijn van Son

William Vermunt

Dirk-Jan van Weezel