Lerend Netwerk: Ambassadeurs van Waterpoort

 

De gebiedsontwikkeling Waterpoort beoogt om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren op basis van de kwaliteiten en potenties die al in de streek aanwezig zijn. Waterpoort zoekt daarbij actief naar een nieuw evenwicht tussen publieke partijen, private partijen en gemeenschappen.

De bijeenkomsten van de Waterpoort Academy geven een impuls aan lokale ontwikkelingen en dragen bij aan de vorming van een groep mensen die vaardig zijn in het verbinden van initiatieven en het zichtbaar maken van kansen.

Het Lerend Netwerk bestaat uit een select groepje deelnemers van de Waterpoort Academy. Zij hebben aangegeven zich extra en zichtbaar in te willen zetten om het gedachtengoed van Waterpoort in hun directe omgeving actief uit te dragen.

Het Lerend Netwerk draagt bij aan de instandhouding en verbreding van de samenwerking in dit gebied, die is gericht op een grotere vitaliteit, een duurzame ontwikkeling en vergroting van de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied.

 

Het lerend Netwerk bestaat uit de volgende personen:

Ton van Loon

Gemeente Steenbergen

Senior Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Begeleider Masterclass Waterpoort Academy

 

Een unieke vorm van gebiedsontwikkeling

 

Sinds 2014 ben ik intensief betrokken bij de grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling Waterpoort.

Wat mij betreft eindelijk een manier van werken zoals het altijd al zou moeten zijn. Een manier van werken waar gekeken wordt naar wat er wel kan en niet wat er niet kan. Waar buiten de gevestigde kaders wordt gedacht. Waarbij de overheid faciliteert en betrokken is en mensen helpt hun dromen waar te maken zonder het over te nemen.  Waar we mooie projecten realiseren waar iedere partij er beter van wordt. Waar we samenwerken en elkaars successen tot gezamenlijke successen maken. Waarbij de mensen liefde en respect tonen voor het gebied. Waar mensen voor plannen en cijfers gaan. Initiatieven komen zoveel mogelijk van onderop in plaats van bovenaf.

 

Ik ben in 1959 (58 jaar geleden) geboren in het gebied van Waterpoort (Bergen op Zoom) en ben daar altijd blijven wonen. Ik heb in die tijd heel wat moois verloren zien gaan, maar gelukkig ook wel weer dingen zien terugkomen. Hertellen kost echter veel meer tijd en geld dan behouden. Sommige dingen kunnen nooit meer hersteld worden. Dat is jammer. Dat willen we nu anders doen. Het gebied zou veel meer moeten profiteren van de potenties die het biedt, vooral op toeristisch / recreatief gebied, maar dat kan natuurlijk alleen als het gebied kwalitatief behouden blijft. Zo slaan we mooi twee vliegen in een klap.

 

Het zijn juist die waarden en manieren van werken die het voor mij erg leuk maken om me voor dit gebied en haar inwoners in te zetten en er trots op ben ambassadeur te mogen zijn van deze organisatie. Om mensen te helpen bij het realiseren van hun plannen hebben we gezamenlijk de zogenaamde Waterpoort Academy opgericht waarin een Masterclass wordt gegeven aan de hand van deze concrete initiatieven. Binnen een termijn van enkele maanden worden deze mensen begeleid om daadwerkelijk stappen te zetten. Dit heeft al veel vruchten afgeworpen.

 

Ik ontmoet u graag in het Waterpoortgebied!