Klimaatelegant? Dan denk je aan Waterpoort in Brabant…!

 

3 juli 2018 was met 29 graden Celsius een hete dag in de droogste periode sinds 1976; een dag waarop het team Klimaatadaptatie van de provincie Noord-Brabant op de feiten werd gedrukt door op excursie te gaan naar vijf uiteenlopende locaties in Waterpoort om te onderzoeken wat klimaatadaptatie betekent ‘in het veld’. Werkend vanuit het programma Verbindend Water is enerzijds het doel in Brabant te leren omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Het wordt niet alleen natter – maar zoals benadrukt door het weer deze dag – ook droger en warmer. Anderzijds wil het team de klimaatverandering als motor gebruiken om de Brabantse leefomgeving te verbeteren; Brabant klimaatelegant! De locaties in de gemeenten Moerdijk en Halderberge bleken een perfecte uitvalsbasis om dit samen te onderzoeken;

 • Albano rijstteelt, het is echt waar! (Oudenbosch)
 • Geduld een schone zaak bij Integrale gebiedsontwikkeling Gastels Laag (Oudenbosch)
 • Klimaatadaptieve Kinderboerderij De Dierenploeg, goed voorbeeld doet volgen! (Zevenbergen)
 • Op zoek naar innovatieve ideeën voor het Watermanagementplan Haven- en industriepark Moerdijk eo
 • Bewoners centraal in Waterproof FijnaartAlbano Rijstteelt, het is echt waar! http://www.watercoalitie.nl/actueel/2017/rijst-in-albano Op een steenworp afstand bezocht het team het Gastels Laag; een ‘badkuip’ op de naad van Brabant waarin boeren bij het waterschap Brabantse Delta klagen over een teveel aan water terwijl het waterschap aan de norm voldoet en hier nog een grote natuuropgave ligt. De juiste ingrediënten voor een integrale gebiedsontwikkeling! Het team werd hierin meegenomen door Peter Schoonen van Staatsbosbeheer en Margriet Schippers van de werkeenheid Natuur (Groen Ontwikkelbedrijf, GOB). Een interessant gegeven hier is het feit dat juist droogte in dit gebied een groot probleem kan zijn, zoals in deze periode blijkt. Het gebied wordt namelijk alleen door kwel gevoed en niet door beken. Het team leerde hier verder dat geduld een schone zaak is in dit soort processen waarin gewerkt moet worden aan onderling vertrouwen. Als dat de goede kant op gaat, dan lijkt ook Klimaatadaptatie een onderwerp van gesprek te kunnen worden wat wellicht wel nét dat duwtje in de rug kan worden om de puzzel goed in elkaar te leggen.Meer informatie? Het team gebruikte haar lunch op kinderboerderij De Dierenploeg in Zevenbergen waar een breed scala aan klimaatadaptieve maatregelen genomen zijn en nog in de pijplijn zitten. Hekken vervangen door hagen, groene daken aangelegd, halfverharding realiseren, regenpijpen afkoppelen en groene oevers aanleggen zijn slechts een kleine greep uit deze voorbeeldlocatie. Meer informatie?http://www.vereniginggdo.nl/media/22422/Handreiking-Alle-Kinderboerderijen-en-bezoekers-klimaatbestendig-en-waterbewust-1-.pdfhttps://www.tuinbranche.nl/Uploaded_files/Zelf/totale-handboek-incl-infobladen-lichte-versie.e1233f.pdf Ga er maar aan staan; alle waterstromen van het complexe haven- en industrieterrein van Moerdijk met elkaar verbinden om het in zijn geheel te verduurzamen. Dat is het doel van het watermanagementplan waarover Sjoerd Koenraadt van het waterschap Brabantse Delta het team informeert. Vele waterpartijen en bedrijven zijn hierbij betrokken en de scope is breed; naast oppervlaktewater zijn ook de waterstromen die anderszins ten dienste staan aan de industrie onderwerp van gesprek. Het gaat daarbij onder meer over het zuinig gebruik van hulpbronnen, afstemmen van vraag en aanbod, beperken van emissies en zoet water lokaal houden en hergebruiken. De omgeving is ook nadrukkelijk in beeld bij dit plan. Zo wordt er bekeken of de landbouw in droge perioden kan profiteren van overtollig water op het haven- en industrieterrein. Het plan heeft de vele waterdeskundigen in het team geprikkeld om met innovatieve ideeën te komen!Meer informatie: Van het kastje naar de muur, dat was de praktijk bij de wateroverlast die bewoners van Fijnaart ondervonden, zo ongeveer omschrijft Steven Visher van de gemeente Moerdijk wat er onder de bewoners leefde. Vochtige kruipruimten waren daarbij nog de ‘lichtste’ categorie, deze konden bij stevige buien ook helemaal onderlopen. Volgens ‘de boeken’ was er geen opgave voor het waterschap, noch voor de gemeente, maar ja….die bewoners klagen niet voor de lol! En dus ging het roer om; de bewoners werden centraal gezet en in een gezamenlijk proces werd er gezocht naar oplossingen. En wie zoekt, zal vinden! Diverse maatregelen werden getroffen, waaronder de aanleg van een waterbergingslocatie, pal naast de eindlocatie van de excursie; zalencentrum De Parel in Fijnaart. Naast een waterhuishoudkundige verbetering van de situatie, heeft het ook meer begrip opgeleverd. De bewoners ervaren nu echt dat de kruipruimten veel minder snel vochtig worden en zien tegelijkertijd dat nog meer maatregelen lastig zijn en tijd kosten. Als er dan een keer in veelvoud die extreme bui komt, dan is daar beter mee te leven. Bovendien heeft het een olievlekeffect; op andere locaties vragen mensen of dit niet ook bij hen kan worden gedaan. Een mooi resultaat dat het team Klimaatadaptatie inspireert!Meer informatie:Of neem contact op met Thijs Witjes van Waterpoort (mwitjes@brabant.nl, 06-18303452)
 • https://www.moerdijk.nl/web/Fijnaart/Samen-op-weg-naar-een-waterproof-Fijnaart.html
 • Bewoners centraal in Waterproof Fijnaart
 • Neem contact op met Thijs Witjes van Waterpoort (mwitjes@brabant.nl, 06-18303452)
 • Op zoek naar innovatieve ideeën voor het Watermanagementplan Moerdijk
 • Of neem contact op met Thijs Witjes van Waterpoort (mwitjes@brabant.nl, 06-18303452)
 • http://www.vereniginggdo.nl/media/26589/Leaflet-samenwerken-waterbewustzijn-tuinbranche-mei-2017-DO-digital.pdf
 • https://www.duurzaamdoor.nl/sites/default/files/Werkboek%20De%20Dierenploeg.pdf
 • Klimaatadaptieve Kinderboerderij De Dierenploeg, goed voorbeeld doet volgen!
 • Neem contact op met Margriet Schipper van de werkeenheid Natuur (GOB) of Thijs Witjes van Waterpoort (mwitjes@brabant.nl, 06-18303452)
 • Geduld een schone zaak bij Integrale gebiedsontwikkeling Gastels Laag
 • Of neem contact op met Thijs Witjes van Waterpoort (mwitjes@brabant.nl, 06-18303452)
 • Meer informatie?
 • Niemand van het team had kunnen bevroeden dat we een rijstteler hadden in ons eigen Brabant; uniek in Nederland! Het project ‘Albano rijstteelt’ bij Oudenbosch van Jan Veerhuis fungeert als proeftuin om de groeicapaciteit van verschillende soorten rijst onder verschillende groeiomstandigheden te onderzoeken. De basis hiervoor is gevonden in een deal met het waterschap Brabantse Delta om hiervoor een waterbergingslocatie te gebruiken. Het is de bedoeling de rijst te gebruiken voor bioplastics en…melk(!) en het moet boeren inspireren met andere gewassen aan de gang te gaan. Jan Veerhuis laat hier zien dat het kan!