KENNISBIJEENKOMST RIEVIERCRUISE MARKT VOOR DE WATERPOORT LEISURE ONDERNEMERS

Op 11 juni jl. is er een informatiesessie gehouden over de ontwikkelingen binnen de riviercruisemarkt in het Waterpoort gebied. De bijeenkomst werd gehouden in het Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer en had als voornaamste doel om alle betrokken leisure ondernemers uit het Waterpoortgebied te informeren over de vorderingen en plannen die in gang worden gezet om de internationale riviercruisemarkt te stimuleren. Waterpoort voorzitter Silvia Bal heette de groep ondernemers hartelijk welkom en legde uit wat er in de afgelopen jaren door de Initiatiefgroep is bereikt en dat de ambitie er is om ook voor de komende 4 jaar deze activiteiten voort te zetten. Er wordt veel door de Initiatiefgroep ondernomen om het Waterpoort gebied van een doorgangsgebied te veranderen in een verblijfsgebied. De mooie parels in het gebied mogen nog bekender worden voor een breder publiek.
Projectmanagers Danielle Kloeg en Pim Sybesma gingen vervolgens dieper in op de huidige ontwikkelingen en internationale kansen die er liggen voor de Waterpoort ondernemers om actief een bijdrage te leveren aan een kwalitatief excursieaanbod in het gebied. Interessant gegeven is dat inmiddels een flinke tijd hard wordt gewerkt aan een Waterpoort breed excursieprogramma wat kan worden aangeboden aan de verschillende internationale riviercruiserederijen en afhandelaars van  riviercruisemaatschappijen die ons gebied aandoen. Tot slot lichtte Danielle Kloeg nog een door Waterpoort geïnitieerd project toe waarbij zij werkt aan het opzetten en coördineren van een internationale pool van tourgidsen waar niet alleen riviercruise maatschappijen, maar ook lokale cq. regionale VVV kantoren en binnen- en buitenlandse reisorganisaties gebruik van kunnen maken. Hierbij wordt het belang van interessante “storytelling” onderschreven waardoor wij in de Waterpoort regio in de toekomst in staat zijn om onze belangrijkste thema’s als Zuiderwaterlinie, Cultureel erfgoed, de strijd tegen het water en natuurbeleving meertalig en inhoudelijk juist aan verschillende internationale doelgroepen over kunnen brengen.
Er werd zeer enthousiast gereageerd door de aanwezigen op de ondernomen activiteiten van de projectgroep waarbij iedereen het nut ziet van de professionaliseringsslag die de ondernemers in de regio moeten maken om aan een aantal internationale kwaliteitseisen te voldoen. We gaan er gezamenlijk hard aan werken om als Waterpoort regio binnen twee jaar “International proof’ te zijn.
Aan het einde van de bijeenkomst was er nog een rondleiding door Bas Quist van het Huys van Roosevelt. Hij vertelde het verhaal van de invloedrijke Roosevelt familie die in de 17e eeuw Oud-Vossemeer verlieten om haar heil te zoeken in het onontdekte Amerika. Nazaten van de familie Roosevelt zijn uiteindelijk de grondleggers van New York en dezelfde familie heeft verschillende Amerikaanse presidenten geleverd waaronder Theodore Roosevelt (van 1901 tot 1909) en Franklin Delano Roosevelt (van 1933 tot 1945). Het Huys van Roosevelt is een interessante erfgoed locatie voor de Amerikaanse bezoekers die het gebied bezoeken.
We kijken allen terug op een inspirerende bijeenkomst.