Kansen voor het oosten van Goeree-Overflakkee

Op dinsdag 13 oktober gingen ondernemers en vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, Waterpoort en de gemeente Goeree-Overflakkee aan boord bij de Waterpoort veerpont op het Volkerak. Tijdens deze bijeenkomst konden betrokkenen met elkaar kennismaken en werden kansen voor het gebied met elkaar gedeeld.

Kansen
Vanaf het water was de schoonheid van het gebied goed zichtbaar. Jan Hoogendoorn beschreef de kansen voor het gebied. Aansluitend lichtte Hans Kleij, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland het Integraal Ruimtelijk Programma voor Goeree-Overflakkee toe. Hierin bundelen provincie en gemeente de krachten om Goeree-Overflakkee een extra impuls te geven. De leefbaarheid en het behoud van voorzieningen speelt hierin een grote rol. Tenslotte vertelde Conrad van Nimwegen van de gemeente over het programma EilandMarketing dat laat zien wat Goeree-Overflakkee allemaal te bieden heeft. Ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners en overheden stimuleren gezamenlijk nieuwe initiatieven en ondersteunen bestaande initiatieven. Het gaat hierbij om initiatieven, projecten en evenementen op het gebied van innovatieve en duurzame ontwikkelingen, cultuur en erfgoed en de kwaliteit van streekproducten. Meer informatie over EilandMarketing vind je op www.eilandmarketing.nl.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt, initiatiefnemer voor deze bijeenkomst, vertelt: “Door de grote opkomst van onze ondernemers blijkt duidelijk hun interesse voor dit gebied. Ik hoop dat wij met elkaar voor dit deel van ons eiland mooie initiatieven kunnen ontwikkelen!”