Johan van den Hout nieuwe bestuurder Waterpoort

GS hebben op 6 oktober 2015 besloten Gedeputeerde Johan van den Hout (SP) aan te wijzen als eerst verantwoordelijke provinciebestuurder voor Waterpoort. Van den Hout, die de portefeuille Natuur, Water en Milieu heeft, volgt gedeputeerde Yves de Boer (VVD) op.
Op 12 november zal Van den Hout voor het eerst het Bestuurlijk Overleg Waterpoort voorzitten. Eén van de agendapunten is verlenging van de huidige samenwerkingsovereenkomst Waterpoort met een half jaar.
Rond 1 juli 2016 wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorzien. Tijdens het Bestuurlijk Overleg wordt gediscussieerd over de nieuwe focus en koers van Waterpoort.