Jaar van het water 2018

 

Waterpoort is een gebiedssamenwerking die is ontstaan door het water centraal te stellen; zowel de grote wateren (Volkerak en Zoommeer), als de rivieren (Dintel en Steenbergse Vliet) en kleine kreken in het landschap vormen het kloppend hart van ons netwerk. Het thema water is daardoor vanzelfsprekend en heel zichtbaar.

 

Minder zichtbaar zijn de bronlocaties voor de drinkwaterwinning en de vele ondergrondse transportleidingen voor afvalwater, die uitkomen bij de zuiveringsinstallaties. Water is de belangrijkste bron van leven. De beschikbaarheid van voldoende zoet water beschouwen we als een gegeven, maar is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Ook wanen we ons veilig achter dijken en een rijk palet van technisch watermanagement. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we minder van die techniek afhankelijk moeten worden en ons landschap hierop aanpassen. Water is ook een verbinder; het brengt ons van A naar B in zakelijk en recreatief opzicht en water is hét verbindende element van een belangrijk stuk erfgoed, de Zuiderwaterlinie.

 

De partners van Waterpoort hebben 2018 daarom benoemd als het Jaar van het Water. Op verschillende wijzen en momenten wordt daaraan door diverse partijen aandacht geschonken. Graag nodigen de Waterpoort-partners je uit om mee te doen! Heb je een leuk initiatief, een activiteit of een project waarvan jij vindt dat dat niet mag ontbreken in het Jaar van het Water 2018? Laat het ons dan weten via waterpoort@brabant.nl. Een nadere beschrijving van de diverse projecten en een kalender vindt je op deze pagina.