Jaar van het Water: excursies naar de suikerfabriek

Als een van de activiteiten in het Jaar van het Water zegde Suiker Unie toe een tweetal excursies (22 oktober en 21 november) te organiseren. Het accent zou daarbij vallen op de behandeling van het bij de verwerking van de bieten vrijkomende water. En als we bedenken dat iedere suikerbiet voor meer dan 70% uit water bestaat, gaat het om zeer grote hoeveelheden water.

Na de oproep in de huis-aan-huisbladen in de directe omgeving van de suikerfabriek, bleek de belangstelling overweldigend. Na overleg met de directie van de suikerfabriek werd een derde excursie gepland op 26 november.

Tijdens de eerste twee excursies werden de deelnemers meegenomen in het proces van verwerking van de suikerbieten. Het vrijkomende water blijkt na zuivering zeer geschikt te zijn voor de nabij gelegen glastuinbouwbedrijven. Ook gebruikt Suiker Unie dit gezuiverde water weer in het productieproces. Kortom: een mooi voorbeeld van circulaire bedrijfsvoering.

Na de uiteenzetting van het verwerkingsproces van de bieten en het vrijkomende water in het instructielokaal, gingen de deelnemers onder leiding van medewerkers van Suiker Unie groepsgewijs de fabriek in, om daar met eigen ogen te zien hoe de aangevoerde bieten worden verwerkt tot suiker.

“Een leerzame en ook leuke excursie” was de reactie van de meeste van de deelnemers.