Jaar van het Water 2018

 

Na het Forten en Vestingen jaar in 2016 en het Jaar van de Biet in 2017 heeft Waterpoort besloten 2018 uit te roepen tot het Jaar van het Water.

Daarmee zet Waterpoort niet alleen haar eigen kernthema centraal, maar zorgt het ook voor verbinding met de actuele ontwikkelingen binnen Waterpoort op het gebied van vrijetijdeconomie (riviercruisemarkt, Waterbus en Zuiderwaterlinie). Denkend aan Water, is een groot aantal invalshoeken denkbaar. ‘Water en recreatie’, ‘water als energieleverancier’, ‘water als bron van voeding en leven’. Andere benaderingen zijn die van ‘water en veiligheid’, ‘water en landschap’ en ‘water en erfgoed’. We zijn bezig om dit thema uit te werken. Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande evenementen en laten daar zien waar we mee bezig zijn.

De verhaallijn ‘Nederland Waterland’ van het NBTC verbindt dertien watericonen met elkaar waarvan er vijf een directe relatie met Waterpoort hebben, te weten: De Deltawerken, Watersnoodmuseum, Dordrecht, Nationaal Park De Biesbosch en Kinderdijk.

De verhaallijn ‘Nederland Waterland’ van het NBTC verbindt dertien watericonen met elkaar waarvan er vijf een directe relatie met Waterpoort hebben, te weten: De Deltawerken, Watersnoodmuseum, Dordrecht, Nationaal Park De Biesbosch en Kinderdijk.

 

Vanuit Waterpoort zelf zijn er best al wat ideeën om het Jaar van het Water te vullen:

  • Het Waterpoort weekend (15, 16 en 17 juni 2018) krijgt als kernthema Water mee;
  • 1 en 2 februari: 65 jaar Watersnoodramp;
  • Het project Stroomgaten (markering van vroegere dijkdoorbraken) verbinden met Waterpoort;
  • 22 maart 2018: Wereldwaterdag;
  • 5 t/m 14 mei: Week van ons Water 2018
  • Projecten samen met Evides, Brabant Water, waterschap Brabantse Delta en Suiker Unie;
  • Pontjes, Waterbus en Riviercruises;
  • Activiteiten rond de vele havenkanalen die Waterpoort rijk is;
  • Activiteiten bij Keenesluis, Benedensas, Bovensas, Volkeraksluizen etc;
  • Waterspeelplaats bij Fort de Rooverre en Landkunst op Fort Sabina.

 

Heb je een leuk initiatief, een activiteit of een project waarvan jij vindt dat dat niet mag ontbreken in het Jaar van het Water? Laat het ons dan weten via waterpoort@brabant.nl.