Investeringsbesluit Fort Sabina

De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en stichting Fort Sabina investeren de komende jaren in de renovatie en duurzame ontwikkeling van Fort Sabina in Heijningen. Gedeputeerde Staten hebben daarvoor een subsidie van 1,5 miljoen euro beschikbaar geteld. Gemeente Moerdijk (erfpachter van Fort Sabina) reserveert de komende 10 jaar in totaal 0,8 miljoen euro voor beheer, onderhoud en begeleiding van de herontwikkeling. Stichting Fort Sabina heeft de afgelopen jaren de exploitatie van het fort opgepakt en gaat deze versterken en verbreden. De komende 10 jaar investeert de stichting 1,7 miljoen euro in het fort door onderdelen van het ontwikkelplan uit te voeren en daarin de relatie te leggen met de Zuiderwaterlinie, de Stelling van Willemstad, Waterpoort en de vesting Willemstad. De eigenaar van het fort, Staatsbosbeheer, verlengt de erfpacht aan gemeente voor 30 jaar en verhoogt de canon in principe niet. Op deze manier draagt ook deze organisatie in financiële zin bij aan de duurzame ontwikkeling van het fort.

Erfgoedcomplex
Fort Sabina is een iconisch erfgoedcomplex, binnen de Stelling van Willemstad als grootste bebouwde fort van de Zuiderwaterlinie. Fort Sabina bevat 1 van de 3 Tour Modeles uit de tijd van Napoleon die Nederland kent. Op het fort zijn bovendien meerdere lagen van de militaire geschiedenis herkenbaar. Met het ontwikkelplan dat de afgelopen maanden in opdracht van de provincie is gemaakt door Studio Marco Vermeulen, wordt een nieuwe ’tijdlaag’ toegevoegd aan het fort.

Bekijk ook dit filmpje gemaakt door de provincie Noord-Brabant.