Investeren in leef- en vestigingsklimaat

De provincie Noord-Brabant trekt 5 miljoen euro uit voor gebiedsontwikkeling Waterpoort. Naast Waterpoort is er ook geld beschikbaar voor de gebiedsontwikkeling Brainport-Oost en de Oostelijke Langstraat.

De provincie geeft in de gebiedsontwikkelingen concreet handen en voeten aan ‘samen werken aan ruimtelijke kwaliteit’. Naast financiële middelen zet de provincie ook menskracht, kennis en de verbinding met rijksoverheid en Europa in.

Lees meer over ‘Investeren in leef- en vestigingsklimaat‘.