Innovatieve zoet-zoutscheiding

Deze winter voorziet RWS een van de twee Krammerjachtensluizen van een innovatieve zoet-zoutscheiding. Afgelopen week is gestart met de uitvoerende werkzaamheden. Komende weken zal in de sluisdeur een aantal schuiven worden ingebouwd die de sluis voorziet van zoet water. Dit systeem zorgt voor een effectieve zoet-zoutscheiding tussen het Volkerak-Zoommeer en de Oosterschelde.

Dit is een pilotproject. In het najaar van 2014 bepaalt RWS naar aanleiding van de uitkomsten van deze pilot of alle sluizen in het Krammersluizencomplex het nieuwe innovatieve zoet-zoutscheidingssysteem invoeren.

Lees meer over dit pilotproject van RWS.