Drukbezochte inloopavond Cruijslandse Kreken

Tot 8 november 2013 ligt het projectplan fase 1 van project Cruijslandse Kreken ter inzage op het waterschapkantoor en het gemeentehuis van Steenbergen. Maandag 7 oktober vond de inloopavond voor het project plaats in zaal Arcadia te Kruisland. Tijdens deze avond was het mogelijk het projectplan in te zien en vragen te stellen aan de aanwezige, betrokken partijen, zoals het waterschap, gemeente Steenbergen, Dienst Landelijk gebied en adviesbureau Oranjewoud.
Verschillende mensen uit het omliggende gebied en de kern Kruisland brachten een bezoek aan de inloopavond. De eerst reactis op het projectplan van de eerste fase waren over het algemeen positief. Vragen als; hoe komt het gebied er straks uit te zien, waar vinden de werkzaamheden precies plaats en betekent dit voor mijn grond? Ook waren mensen benieuwd naar wat voor plant- en diersoorten straks in het gebied komen, en wat de toekomstplannen van het waterschap zijn op het gebied van natuurontwikkeling. Samen met de projectmanager, bestuurslid en wethouder bogen mensen zich over de kaarten van het project, om te zien en te horen wat de plannen precies zijn.
Meer informatie vindt u op: www.brabantsedelta.nl
Waterpoortcafé
In november vindt in Kruisland ook een Waterpoortcafé plaats over de visie van de Cruijslandse Kreken. Datum en locatie volgen zodra deze bekend zijn.