Waterschans

Het Havenkanaal en de Waterschans in Bergen op Zoom ondergaan een metamorfose. Het kanaal wordt uitgediept, het water kan weer gaan stromen en de dijken en taluds worden aangepakt om het geheel in historisch verantwoord perspectief te zetten. Dit alles wordt gedaan met het oog op een recreatieve invulling die nog nader in te vullen is. De feestelijke oplevering van de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van het project West-Brabantse Waterlinie en Landschappen van Allure vindt plaats in het weekend van 22 en 23 juni 2018.

 

Meer informatie over het programma volgt.