Waterpoort verbindt West-Brabant en Goeree-Overflakkee

Gebiedsgericht werken in de praktijk

Vier jaar nadat de Sunbear uit de vaart werd genomen, komt er op het Volkerak weer een veerboot. Fietsers, wandelaars en ook waterliefhebbers kunnen vanaf Hemelvaartsdag hun hart ophalen. Vanaf die dag – 14 mei – vaart er een nieuw pontje tussen West-Brabant en Goeree-Overflakkee.

Uit de vaart

Het was een attractie waar veel fietsers en wandelaars gebruik van maakten. Met het pontje van het van Steenbergen via Benedensas naar Oude Tonge. De oversteek was een feestje op zich. Helaas ging de schipper met pensioen en opvolging was er niet, dus werd het veerpontje uit de vaart genomen.

Sindsdien hadden de partners binnen de gebiedsopgave Waterpoort de droom om het pontje nieuw leven in te blazen. Een verbinding met het militair erfgoed van de Stelling van Willemstad kon vanuit toeristisch en recreatief perspectief extra voordelen opleveren. Ook de lokale horeca zou ermee zijn geholpen. Voornemens genoeg dus. Maar wie gaat dit idee verder uitwerken?

Goed plan

En ineens was daar Reinier van der Zee van het bergingsbedrijf Dintelsas B.V. Hij kende de behoefte van Waterpoort en zag de meerwaarde voor het gebied om het pontje nieuw leven in te blazen. Hij wilde het idee handen en voeten geven. Uit liefde voor het gebied meldde hij zich. Hij had een schip met bemanning en toebehoren in de aanbieding.

Waterpoort ging met Van der Zee aan tafel zitten en luisterde naar zijn plannen. Uit de gesprekken kwam een serieus man naar voren met een grote persoonlijke betrokkenheid. Ook niet onbelangrijk was dat hij oog had voor een veilige overtocht. Een noodzaak als je wilt varen op het Volkerak, tussen de beroepsvaart van Rotterdam naar Antwerpen. Met een goed onderbouwd plan van aanpak, inclusief begroting, stapte van der Zee naar de Waterpoort bestuurders. Ook zij geloofden in de plannen en spraken hun (financiële) steun uit.

Maar…

Het leek zo eenvoudig, even wat geld bij elkaar lappen en de boot kon te water. We hadden havens, een boot en bemanning, dus dat zou wel goedkomen. Toch waren de aanlegplaatsen niet zomaar gevonden. Daarnaast waren er ook oliemannetjes nodig die het proces gaande hielden. Die vonden we in Martin Eijkelhof. “Vanuit Waterpoort hebben we gekeken hoe het pontje het beste kon gaan varen. Voor ons was het belangrijk om meerdere plekken rond het Volkerak aan te doen en niet alleen heen en weer te varen. Ga je dan kijken naar de mogelijkheden, dan loop je tegen allerlei zaken aan die geregeld moeten worden. Er moeten steigers voor het pontje worden aangelegd die vanaf land en water bereikbaar zijn. Dat kost niet alleen geld. Er moeten ook vergunningen worden geregeld. En dan loop je weer tegen hele andere regels aan zoals de regelgeving voor de primaire dijken of die voor Natura 2000 gebied. En dienen zich opeens nieuwe instanties aan, zoals Rijkswaterstaat, natuurbeheerders en waterschappen

Modus 2

Vaak is dat het moment waarop ondernemers afhaken. Die hebben helemaal geen tijd om zich hiermee bezig te houden. Binnen Waterpoort hebben we geleerd om in modus 2 te werken. We respecteren de geldende regels, maar proberen de partners ook te laten zien welke voordelen zo’n

initiatief voor hen kan bieden. Lukt het om hen daarvan te overtuigen, dan wordt dit initiatief ook een beetje van hen, En blijkt dat met creativiteit de regels toch meer mogelijkheden bieden dan aanvankelijk leek. Alleen door op deze manier te werken, kom je vooruit en kun je initiatieven als een pontje op het Volkerak realiseren.

Samen ontdekten we in welke plaatsen de pont het beste kon aanmeren: van Dintelsas naar Ooltgensplaat aan de overkant, daarna naar de Galathese Haven, dan weer oversteken naar naar Benedensas en vervolgens weer terug naar Dintelsas. En dat twee maal per dag. [kaartje toevoegen] Maar toen waren we er nog niet. Vervolgens moesten de plekken worden gerealiseerd waar de pont kon aanmeren. Iedere partij binnen Waterpoort deed zijn uiterste best om dit te regelen. Zo betaalt de provincie Zuid-Hollandvoor de aanlegsteiger in Ooltgensplaat en zorgt de gemeente Goeree- Overflakkee voor de uitvoering. En zocht (en vond) het waterschap Brabantse Delta een aanmeerplek bij Benedensas.

Uiteindelijk moet ook het financiële plaatje kloppen. Een pont is nooit rendabel te maken. Naast inkomsten uit kaartverkoop aan passagiers dragen de horecabedrijven waar de pont aanmeert, bij aan de dekking van de exploitatielasten. Ook de gezamenlijke Waterpoortpartners steunen de initiatiefnemer. En vonden we Suikerunie en de Rabobank bereid deze pont te sponsoren. Hierdoor kan het pontje vanaf 14 mei gaan varen. Tijdens het vaarseizoen gaan we op zoek naar nieuwe, lokale sponsors die vanaf volgend jaar gaan zorgen voor een solide, financieel fundament.

Leerpunten

Hoe simpel het ook lijkt, het plan was te complex om als particulier alleen op te pakken. Het plan werd succesvol doordat publieke, private en particuliere partijen gezamenlijk er hun schouders onder hebben gezet. Dit op basis van werkelijke interesse in elkaars belangen en met een gedeeld beeld over het eindpunt: een pilot met een varend pontje voor 1 seizoen, met uitzicht op continuering in de jaren daarna.. We geloofden er in en wisten, het is geen absurd idee.
Creativiteit en een positieve benadering van de uitdagingen waar we tegenaan lopen, is hierbij van essentieel belang. Er moet veel zendingswerk worden gedaan en het is belangrijk elkaar te blijven motiveren. De positieve reacties uit de omgeving bevestigen dat we goed bezig zijn: uit onverwachte hoek worden we ondersteund.
Ook moet je je niet door mensen die werken op basis van inhoud en procedures laten ontmoedigen. Je moet bewust kiezen waar je met wie aan tafel gaat zitten. Zegt de wethouder bijvoorbeeld: “leuk idee”, vraag hem dan direct wie in de organisatie nodig is om je verder te helpen. En diegene kijkt vervolgens weer wie en wat nodig is vanuit zijn organisatie. Hij pakt dit op omdat diegene zich ook weer verantwoordelijk voelt. Door op deze manier te sturen op rollen, relatie en proces kun je dromen ontwikkelen.

En verder…

Door pont in Waterpoort in te zetten heeft het gebied er weer een nieuwe aantrekkelijke manier bij om het gebied te leren kennen vanaf water. Het pontje is een icoon voor Waterpoort, waarmee we letterlijk twee gebieden die waren gescheiden weer met elkaar verbinden en dichter bij elkaar brengen. Met alle partijen van Waterpoort en twee provincies: we doen het hier samen!