Veiling St. Annaland

Hoe zorg je ervoor dat de toeristische waarde van de gemeente Tholen toeneemt en dat er meer bezoekers naar deze gemeente en omgeving komen? De authentieke veiling in St Annaland (met echte mijnklok en bankjes met een drukknop, waarmee de mijnklok wordt stilgezet, leek hiervoor geschikt. Maar hoe bereik je dat er hier een verbinding tot stand komt?  Waterpoort faciliteerde dit met hulp van de Stichting Lekker Regionaal Product.

Al snel bleek dat er meerdere partijen aanhaakten. Een aantal agrariërs zagen hier kansen om hun streekproducten meer bekendheid te geven. Het streekmuseum De Meestoof leverde een toegevoegde waarde met informatie over de aangeboden producten, de historie van deze producten en de ambachten van weleer. De plaatselijke Rabobank zag de maatschappelijke relevantie van dit initiatief en bood financiële steun.

De streekproductenveiling ging medio juni 2013 van start. Het aanbod varieerde van echte Thoolse piepers tot aardbeien, van bloemen tot broccoli en andere groenten). Eenmaal per week konden toeristen en streekbewoners via de veilingklok hun eigen producten kopen. Een echte veilingmeester zorgde dat alles goed verloopt. 

Het eerste jaar bleek een daverend succes. Meer dan 1.200 mensen kwamen op de wekelijkse veiling af. Een succes voor alle partijen! Tijdens een evaluatie deelden alle partijen in het enthousiasme en besloten deze streekproductenveiling ook in 2014 te gaan organiseren.