Subsidie ‘Groene Schoolpleinen van de Toekomst’

Water speelt, samen met ‘groen’, een belangrijke rol in onze leefomgeving. In het kader van Waterpoort Jaar van het Water 2018 wijzen we u graag op de subsidiemogelijkheid van de provincie Noord-Brabant voor het stimuleren van ‘Groene Schoolpleinen van de Toekomst’. Verenigingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van onderwijs kunnen voor projecten die zich richten op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendig en groene schoolpleinen, een subsidie ontvangen.

aanvragen kunnen worden ingediend via onderstaande link (tot en met 31 oktober 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt):

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393.aspx