Jachthaven De Schapenput

Interview met Kees en Ria de Neve van Jachthaven De Schapenput in De Heen

“Na het eten gaan we ’s avonds regelmatig nog even kijken in de haven”, zegt Ria de Neve. “Het is een fijne plek en de haven is in al die jaren onze passie geworden. Wij zijn blij dat onze zoons het bedrijf willen voortzetten”.

Jachthaven De Schapenput in De Heen is een heerlijke plek om te verblijven of te bezoeken. Als ligplaatshouder of als recreant die een van de elektrisch aangedreven sloepen huurt voor een tocht over de Steenbergse Vliet. De uitbreiding van de haven is een lust voor het oog. Fraai aangelegd en met alle voorzieningen die de watersporter zich kan wensen. Zelfs een speeleiland voor de kinderen is aanwezig.

Eigen beheer
Kees de Neve heeft deze uitbreiding zelf ontworpen en in eigen beheer aangelegd: “Ik kom uit de wegenbouw en dan weet hoe je dit moet aanpakken. Daarnaast hebben we veel geluisterd naar de wensen van onze vaste klanten. Veel daarvan konden we meenemen in het ontwerp voor deze 2
e fase. Ik kreeg laatst een compliment voor het verlichte spiegeltje in het nieuwe damestoilet. Kijk, het is een maar iets kleins maar het levert veel tevredenheid op”.

Op de vraag waarom zij hier in De Heen een jachthaven zijn begonnen, komt meteen een lang verhaal van Kees: “We hadden in de jaren ’70 een strook grond van ca. 6 hectare, grenzend aan het havenkanaal. Slechte landbouwgrond. Ria en ik zijn allebei echte watersporters en op een gegeven moment ontstond het idee voor een jachthaven. We wisten niet of het zou aanslaan maar durfden deze stap wel aan. De provincie stelde voor om de plannen in twee fasen uit te voeren. Na de bouw van het eerste gedeelte kijken of er genoeg animo is en als dat bleek de uitbreiding realiseren. De eerste fase is geopend op 25 mei 1991”.

Moeder van de haven
Al snel bleek dat De Schapenput een succes was. Alle ligplaatsen waren in korte tijd vergeven en er ontstond zelfs een wachtlijst. Kees licht toe: “Dit succes is vooral te danken aan Ria. Terwijl ik mijn baan in de wegenbouw nog had, was zij het gezicht van de haven. Als havenmeester kende zij alle ligplaatshouders en ook veel regelmatige passanten. Dat is een enorm voordeel. Al snel werd Ria de ‘Moeder van de haven’ genoemd”.

Ria vult aan: “Ik liep veel rond in de haven, nam de tijd voor persoonlijk contact en was voor velen een luisterend oor. In al die jaren heb ik menig persoonlijk verhaal gehoord. Ik was altijd duidelijk en maakte geen onderscheid tussen welke ligplaatshouder dan ook. Consequent zijn (‘Het mag niet van Ria’) leverde rust op. Dat was niet altijd gemakkelijk voor ons gezin. Ze wisten wel wanneer ik van thuis wegging, maar nooit wanneer ik weer terugkwam.…”

“De ligging van de haven biedt veel voordelen voor onze klanten”, beschrijft Kees. Bij forse wind op het open water ligt onze haven redelijk beschut. De natuur is in de directe nabijheid. En de toegankelijkheid naar Zeeland is prima. Maar onze klanten hoeven helemaal niet naar Zeeland! Ook in onze eigen omgeving is genoeg moois te zien. De vernieuwde haven van Steenbergen, Benedensas, de Galathese haven aan de overkant van het Volkerak. De diversiteit tussen de havens is groot en dat is aantrekkelijk voor de watersporters. Waterpoort heeft hier mede voor gezorgd. Een aantal jaren geleden kende je je collega’s niet of nauwelijks. Maar nu werken we goed samen. We staan als gebied prominent in de Deltagids en Havengids, de stempelkaart is een groot succes en we verwijzen klanten naar elkaar. Het gebied is hier echt aantrekkelijker door geworden”.

Uitbreiding haven
Na de succesvolle start in 1991 wilden Ria en Kees snel uitbreiden. Maar dat leverde onverwachte problemen op. Kees: “De provincie had het gebied inmiddels aangewezen als stiltegebied en de Steenbergse Vliet als ecologische verbindingszone. Hierdoor ging alles op slot en onze droom van de aanleg van de tweede fase ging in rook op. Je kunt je wel voorstellen dat dit frustraties opriep. Ik heb er menige nacht wakker van gelegen. Alle verzoeken aan de provincie tot heroverweging werden afgewezen. Totdat eind 2012 de Commissaris van de Koning op een persoonlijk aan hem gerichte brief reageerde. Hij bood een opening en liet onderzoeken onder welke voorwaarden de uitbreiding WEL mogelijk kon zijn. Dankzij Waterpoort zijn we daar uitgekomen. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de provincie, de gemeente en het waterschap werkte nauw met ons samen en dat bleek succesvol. Het leverde een model op, waarin naast de bestaande 156 ligplaatsen er 143 nieuwe kwamen. Een forse uitbreiding dus. De planologische procedures en de nodige vergunningen kostten tijd maar eind januari 2015 stelde de gemeenteraad van Steenbergen het nieuwe bestemmingsplan vast. We konden aan de gang. Het was een flinke klus maar op 25 mei 2016, precies 25 jaar na de opening van de eerste fase, is de uitbreiding officieel geopend door de Commissaris van de Koning. Een kroon op ons werk”.

Animo nieuwe haven
“We zijn erg blij met de nieuwe haven”, vertelt Ria. “De belangstelling is groter dan we hadden gedacht. Bij de opening op 25 mei zaten we al op ca. 85% bezetting. En in 2017 verwachten we dat we helemaal vol zijn. We maken geen reclame, geven geen kortingen aan wie dan ook. De ligplaatshouders zijn onze ambassadeurs. Iedere 5-7 jaar houden we een enquête onder onze vaste klanten. Wat kan er beter? Zijn er suggesties? Naast het persoonlijke contact levert dit altijd waardevolle informatie op”.

Hoe verklaart Kees de grote animo voor De Schapenput? Kees: “Wij streven altijd twee zaken na. Zorg in de eerste plaats voor kwaliteit. Goede voorzieningen in en naast de haven. De Blauwe Vlag is voor ons een must. Voor het persoonlijke contact zorgen tegenwoordig onze twee havenmeesters, met Ria nog steeds op de achtergrond aanwezig. In de tweede plaats houden we de prijzen redelijk. Dat maakt het voor velen mogelijk om hier een ligplaats te huren”.

Heense heuvel
Wat vindt het dorp De Heen van deze haven? Op die vraag reageren Ria en Kees onmiddellijk: “Enkele jaren geleden werd er tijdens een avond over dorpsontwikkeling gepeild wat het mooiste plekje van De Heen is. Met overgrote meerderheid bleek dat de ‘Heense heuvel’ te zijn, de heuvel in onze haven met een bankje op de top. Dat levert een magnifiek uitzicht op”.

Aan het eind van het interview geeft Kees nog een uitsmijter mee. “Blijf innoveren, val niet in slaap en luister naar je klanten. Dat en niks anders levert jouw bestaansrecht op. Concurrentie is gezond en houdt iedereen alert”.