In memoriam – Adriaan Bijl

Op dinsdag 3 november jl. is onze Waterpoort-collega Adriaan Bijl overleden. Adriaan was het ambtelijk aanspreekpunt voor de gemeente Goeree-Overflakkee en van meet af aan betrokken bij deze gebiedssamenwerking. Hij zocht steevast naar gezamenlijke doelen en uitdagingen, die zowel voor zijn gemeente als voor het gebied als geheel meerwaarde opleverden. Dat deed hij met serieuze overtuiging maar tegelijkertijd met een informele houding, humor en persoonlijke belangstelling. Met deze foto herdenken we Adriaan Bijl: ontspanning waar mogelijk maar wel met zichtbare gedrevenheid.

Op zaterdag 7 november 2015 is Adriaan in aanwezigheid van zijn naasten, familie, vrienden en vele collega’s begraven op de begraafplaats Vrederust in Middelharnis.