Historische Keenesluis gerestaureerd

Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat hebben geld beschikbaar gesteld om de historische Keenesluis te restaureren. Hiermee gaat de Keenesluis een mooie toekomst tegemoet en wordt de kwaliteit van de omgeving vergroot.

De Keenesluis ligt precies op de grens van Standdaarbuiten en Fijnaart, in de gemeente Moerdijk. De Keenesluis werd 248 jaar geleden gebouwd in de rivier de Mooye Keene. Dit sluisje diende er voor het water te keren dat bij vloed werd opgestuwd en bij eb het overtollige water uit de achterliggende polder te kunnen spuien.

De sluis ligt er nu vervallen bij en moet hoognodig gerestaureerd worden. Waterschap Brabantse Delta is eigenaar van de Keenesluis.

Restauratie Keenesluis

De Keenesluis is 248 jaar oud, uniek erfgoed en vervallen. Deze sluis staat op een plek met een rijke historie en is omringd door mooie natuur. Met het geld dat nu door waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat beschikbaar is gesteld zijn de stenen en het ijzerwerk van de Keenesluis weer toekomstbestendig gemaakt. Ook het scheprad wordt gereconstrueerd. Oorspronkelijk draaide er een scheprad in de Keenesluis. Dit scheprad sloeg het water de polder uit. De gemeente Moerdijk heeft geld gereserveerd voor een picknickplek naast de Keenesluis.

Waterinlaat

De sluis doet nu mede dienst als waterinlaat voor de Keenehaven. De waterinlaat wordt nu handmatig bediend. Automatisering van de inlaatschuif maakt het peilbeheer nauwkeuriger In het bijzonder kan de geautomatiseerde inlaat een steentje bijdragen aan het voorkomen van regionale wateroverlast. De inlaat wordt direct gesloten als er wateroverlast dreigt te ontstaan

 

Bron: Bond Heemschut©

Artist impressie Keenesluis