Havenstrategie Moerdijk 2030 in concept klaar

De toekomstvisie op het Zeehaven- en Industriegebied van Moerdijk is klaar. Op www.moerdijk.nl zijn alle documenten te vinden over het concept Havenstrategie “Port of Moerdijk 2030”.

Reactie
Tot 31oktober 2013 kunnen alle geïnteresseerden hun reactie geven op het Concept Havenstrategie. Dat kan per post (Projectleiding Havenstrategie Moerdijk 2030, postbus 4, 4760 AA Zevenbergen) of per e-mail op adres havenstrategie@moerdijk.nl
Alle ontvangen reacties worden vervolgens betrokken bij het opstellen van de definitieve Havenstrategie. Gemeenteraad, Provinciale Staten en de Raad vanBestuur van het Havenschap Moerdijk stellen deze volgens planning begin 2014 vast.

Waterpoort wil graag een bijdrage leveren aan een goede woon- en leefomgeving als onderdeel van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.