Goeree Overflakkee naar de stembus

In verband met de herindeling van de vier gemeenten van Goeree-Overflakkee, vonden op woensdag 21 november jl. gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de nieuwe gemeente zijn 29 zetels te verdelen.

Op basis van de stembusuitslag worden deze zetels als volgt ingenomen: SGP: 9 zetels, PvdA: 4 zetels, CU: 4 zetels, VVD: 4 zetels, CDA: 3 zetels, Vitale Kernen Goeree-Overflakkee: 3 zetels, Goeree-Overflakkee Samen: 1 zetel, Eiland van Vrijheid: 1 zetel.

Op basis van bovenstaande uitslag heeft de SGP initiatief genomen tot de coalitievorming. Waarschijnlijk zal het nieuwe college gevormd worden door de heer Piet Koningswoud (SGP), Frans Tollenaar (SGP), Gerrit de Jong (CU), Arend-Jan van der Vlugt (CDA) en Marnix Trouwborst (VVD). Corstiaan Kleijwegt (PvdA) zal ongeveer tot de zomer van 2013 de post van waarnemend burgemeester invullen.