GEOPARK SCHELDE-DELTA, VAN VERWARRING NAAR VERBINDING!

Een nieuw Geopark is in de maak en wat voor één! Het aanstormende Geopark Schelde Delta heeft een wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie die nergens ter wereld zo aanwezig is als hier. Het initiatief om tot dit UNESCO Global Geopark te komen, komt van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Oost-Vlaanderen. Een grensoverschrijdende samenwerking dus! Samen met belanghebbenden wordt hard gewerkt aan een bidbook, dat eind 2020 wordt ingediend.

In de vergadering van de Initiatiefgroep Waterpoort in april kwam Danielle Slock als projectmanager van het Geopark vanuit de provincie Noord-Brabant, uitleg geven over de bedoelingen. De Waterpoort-gemeenten Tholen, Steenbergen en Bergen op Zoom maken namelijk onderdeel uit van dit Geopark! Over de begrenzing is nauwkeurig nagedacht geeft Danielle aan. Er is gekozen voor het aanhouden van bestuurlijke grenzen, maar wel op basis van de Geologische ondergrond. In het Geopark Schelde Delta gaat het om het gebied dat onder invloed heeft gestaan van de ‘Oer-Schelde’. Dat maakt dat de begrenzing dwars door Waterpoort loopt, want de andere ‘helft’  heeft onder invloed gestaan van de Maas.

Verwarring over en door het toekomstige Geopark ligt op de loer; het Geopark Schelde Delta werkt net als Waterpoort met gastheren en heeft deels overlappende thematiek en betrokken partijen. Toch is Danielle duidelijk; het UNESCO Global Geopark is een keurmerk en geen verkoop merk en dat maakt juist verbinding mogelijk! Verwarring kan er ook nog wel eens zijn over de titel; mensen hebben vaak de associatie met het UNESCO Wereld Erfgoed programma en de daarbij horende restricties. Dat soort restricties zijn hier echter niet aan de orde. De verschillende ‘sites’ (locaties) in het Geopark-gebied vertellen elk een verhaal dat onderdeel vormt van het grotere verhaal. Laten we in Waterpoort deze verhalen mee vertellen!

Wil je meer weten, meldt je dan aan voor de nieuwsbrief van Geopark Schelde Delta of neem een kijkje op de website; https://www.scheldedelta.eu/