Gebruikersatlas Waterpoort

Onderzoeksgroep Waterveiligheid en Ruimtegebruik van het Delta Academy Applied Research Centre heeft recent de eerste fase van de gebruikersatlas van het gebied Waterpoort opgeleverd. Deze atlas geeft inzicht in de afhankelijkheden van watergebruikers van het nu nog zoete watersysteem. Het vormt een eerste stap om de kwetsbaarheden en kansen van gebruikersgroepen van een veranderend watersysteem in kaart te brengen. Dit is een eerste wetenschappelijke stap voor watersensitieve gebiedsontwikkeling in het gebied Waterpoort.

Gebruikersatlas Waterpoort

Watergebruikers rond Volkerak Zoommeer in kaart gebracht