Cursus Gastheerschap

Waterpoort is een gebied  waar de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland elkaar ontmoeten. Waterpoort brengt ondernemers, overheden en burgers samen en zorgt ervoor dat we kansen benutten die we alleen niet kunnen realiseren.

Waterpoort combineert het beste van de drie provincies. Van open wateren tot bourgondische gastvrijheid en van (militair) erfgoed tot afwisselende natuurbeleving. Waterpoort combineert ook de grootschalige agrarische en industriele activiteiten met een fijnmazig netwerk van recreatieve routes en knooppunten voor de recreatieve rustzoeker en natuurbelever.

Kortom; Waterpoort is een bijzonder gebied. Daarom biedt Waterpoort samen met IVN u de cursus Gastheerschap Waterpoort aan. Met de cursus vergroot u, als recreatie- en toeristisch ondernemer, uw kennis van de natuurgebieden, cultuurhistorie, het landschap en natuurrecreatieve mogelijkheden voor de bezoeker van het gebied. Met die kennis en ervaring kunt u de bezoeker warm maken voor Waterpoort. Ook bekijken we hoe we Waterpoort als recreatief gebied gezamenlijk beter zichtbaar en herkenbaar kunnen maken. Na afloop van de cursus mag u uzelf Gastheer of Gastvrouw van Waterpoort noemen.

IVN biedt deze cursus in opdracht van Waterpoort aan. Belangrijke thema’s van IVN zijn mensen meer kennis bijbrengen over natuur, milieu en landschap. Hen bewust maken van de eigen leefomgeving en hun betrokkenheid bij een duurzame samenleving vergroten. Zowel Waterpoort als IVN  werken altijd samen met lokale partners. In de cursus Gastheerschap Waterpoort werken we samen met u aan het inzetten van deze thema’s voor de profilering van uw onderneming.

In november van 2017 start de nieuwe cursus Gastheerschap!

Zou u ook graag de cursus willen volgen of meer informatie willen stuur dan een mail naar Waterpoort@brabant.nl, dan we nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Deelnemers 1e cursus Gastheerschap

 

 

 

Deelnemers 2e cursus Gastheerschap

 

 

 

 

Deelnemers 3e cursus Gastheerschap

 

 

 

 

 

Deelnemers 4e cursus Gastheerschap