Familie van waterpoorten

Tijdens de conferentie op 28 juni bleek dat er veel overeenkomsten zijn tussen de diverse havens rondom het Volkerak-Zoommeer. We hebben afgesproken om de ontwikkelingen in de diverse havens op elkaar af te stemmen. Het gaat dan om herkenbare routes vanaf het water en de weg, een gezamenlijke informatievoorziening en arrangementen naar meerdere van deze havens. Ook de voorzieningen in de havens worden op elkaar afgestemd, zodat er een gevarieerd aanbod ontstaat. Meerdere havens hebben een toegangskanaal vanaf grotere wateren, die we kunnen benutten als uitloper voor deze havens. Met enkele ontwikkelende private partijen leggen we contacten om ook hier een afgestemde aanpak te realiseren. Tijdens het tweede Waterpoortsymposium in maart 2013 worden de eerste resultaten gepresenteerd.

Benedensas

Waar de Steenbergse Vliet uitmondt in het Volkerak, ligt het monumentale sluizencomplex Benedensas. Een voormalige sluiswachterwoning is te koop en een locale ondernemer wil daar een kleinschalige horeca-/verblijfsrecreatie starten. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij het streven van Waterpoort om van Benedensas een recreatieve toegangspoort te maken. Vanuit deze plek kunnen routes over water en land worden gestart naar bijvoorbeeld de Dintelse Gorzen, Steenbergen en het Cruijslandse krekengebied. Ook de pont naar Oude Tonge doet deze locatie aan. Vanaf voorjaar 2013 zal deze toegangspoort worden geopend.