Excursies naar suikerfabriek Dinteloord

Goed nieuws er is een derde excursie bijgekomen en wel op 26 november om 09.30u.

Waterpoort heeft voor 2018 als thema Jaar van het Water gekozen. Als onderdeel van de activiteiten organiseert Suiker Unie een tweetal excursies. Het accent daarbij ligt bij de behandeling van het water dat vrijkomt bij de verwerking van de bieten tot suiker. Iedere suikerbiet bestaat voor ca 70% uit water dus we spreken over enorme hoeveelheden water. Wat doet Suiker Unie met dit water? Welke mogelijkheden tot hergebruik zijn er? Welke technieken worden daarbij toegepast?

Tijdens de excursies op het fabrieksterrein wordt daarop uitvoerig ingegaan.

Deze interessante excursies vinden plaats op maandag 22 oktober en woensdag 21 november, beide van 14.00 uur tot 17.00 uur (22 oktober en 21 november zijn helaas niet meer te reserveren) en op 26 november om 09.30u.

Voor beide excursies zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar.

Aanmelding vooraf voor deze excursies, is mogelijk vanaf 16 jaar, met vermelding van de persoonlijke gegevens en de gewenste dag, is noodzakelijk via waterpoort@brabant.nl  (Angelique Hijweege).

 

De rondleiding start met ontvangst door de rondleid(st)er bij de portier. U wordt, na aanmelding bij de portier, ontvangen in de Anklam zaal waar u een kopje koffie/thee wordt aangeboden en waar onze bedrijfsfilm wordt getoond. Daarna start de rondleiding.

 

Voor de goede gang van zaken moeten wij u wijzen op de algemene bepalingen die voor de bezoekers van de locatie Suiker Unie Dinteloord van toepassing zijn:

 

 1. Op het gehele fabrieksterrein is de Wegenverkeerswet van toepassing.
 2. Op het gehele terrein geldt een algeheel rookverbod.
 3. Alle bezoekers dienen zich te houden aan de verbods-/gebodsborden in gebouwen en op het fabrieksterrein.
 4. Parkeren op het fabrieksterrein is alleen toegestaan met toestemming van de directie.
 5. Personen onder de 16 jaar hebben géén toegang op ons fabrieksterrein.
 6. Iedere bezoeker dient zich bij aankomst en vertrek te melden bij de portier. Bij groepen verzoeken wij u een namenlijst van de deelnemers af te geven aan de rondleidster. Iedere bezoeker hoort een identiteitsbewijs bij zich te dragen. Er kan, indien men dat nodig acht, naar gevraagd worden.
 7. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden u aangereikt. Het is verplicht deze op ons fabrieksterrein te dragen.
 8. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. letsel of toegebrachte schade dan wel verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen tijdens het verblijf op ons fabrieksterrein.
 9. De rondleiding wordt te voet afgelegd en duurt ongeveer anderhalf uur. Dat vraagt van onze gasten dat zij goed ter been zijn én goed en stevig schoeisel dragen.
 10. Het is verboden om met blote armen en benen de fabriek te betreden. Bezoekers zijn daarom verplicht om lange mouwen en broekspijpen te dragen.
 11. Van onze gasten wordt verwacht dat zij zich stipt houden aan de aanwijzingen van de rondleid(st)ers.
 12. Het alarmnummer op onze locatie is via een interntoestel 8000, voor een extern toestel 0165- 525555.
 13. Bij ontruiming volgt u strikt de aanwijzingen van de bedrijfshulpverlening op.
 14. Het is niet toegestaan het aantal deelnemers eigenhandig te wijzigen, u dient hiervoor tijdig contact op te nemen met Suiker Unie.
 15. Het is verboden te fotograferen en te filmen.

 

Voor vragen of nadere informatie m.b.t. de rondleidingen kunt u contact opnemen met:

Mariska Barnhoorn, mariska.barnhoorn@suikerunie.com

Els Schijven, els.schijven@suikerunie.com

 

Wij wensen u alvast een prettige excursie op onze fabriek toe.