Eerste biobased gevel ter wereld in Waterpoort

‘s Werelds eerste biobased gevel staat in Dinteloord. Architect Marco Vermeulen ontwierp in opdracht van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij het nieuwe gasontvangststation van het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland in Dinteloord. De gevel is bekleed met biobased panelen van Nabasco, een composietmateriaal van biohars en hennepvezels, geproduceerd door NPSP Composieten in Haarlem.

Niet alleen fossiele brandstoffen, maar ook fossiele grondstoffen worden schaarser. De petrochemische industrie is daarom naarstig op zoek naar plantaardige grondstoffen die op termijn fossiele grondstoffen kunnen vervangen. Met deze grondstoffen kunnen vervolgens biobased producten worden gemaakt zoals verf en plastics.

De transitie naar een biobased economy waar ook het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland een belangrijke rol in zal spelen, was voor architect Marco Vermeulen aanleiding om te onderzoeken hoe daar in de materialisatie van het centraal in het gebied gelegen gasontvangststation (GOS) op ingespeeld kan worden. Samen met NPSP uit Haarlem heeft hij een gevelpaneel ontwikkeld met een receptuur van biohars en hennepvezels. Het paneel verbeeldt in reliëf de chemische samenstelling van aardgas in de juiste verhouding waterstof (H), koolstof (C) en stikstof (N).

Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland is een grootschalige ontwikkellocatie voor glastuinbouw en bedrijvigheid ten oosten van Dinteloord. Het gebied, met daarin een bestaand fabrieksterrein van Suiker Unie, heeft een omvang van circa 600 hectare. Het AFC Nieuw Prinsenland wordt een voorbeeld van duurzame koppelingen waarbij kringlopen op het gebied van energie, water en reststromen worden gesloten. Zo zal het glastuinbouwgebied gebruik maken van de restwarmte en C02 die beschikbaar is in de fabriek van Suiker Unie.

Lees meer over dit project op www.nieuwprinsenland.nl