Door Waterpoort komt droom Zorghoeve Kakelbont uit!

In de Waterpoort Academy leren deelnemers hoe zij hun droom of initiatief verder kunnen brengen. Door eerst te onderzoeken wat zij zelf willen, daarna na te gaan wie of wat zij daarvoor nodig hebben en tenslotte door voor zichzelf te bepalen wat ze nu als eerste gaan doen.
Marianne Rommens en Ingrid Havermans van Zorghoeve Kakelbont (gemeente Steenbergen) hadden ook een droom. Hun nieuwe accommodatie biedt zorg aan vele groepen: leerplichtige jongeren en ook dagbesteding voor ouderen. Maar een ding ontbrak: een goed geasfalteerde toegangsweg tot de diverse locaties van de Zorghoeve. Tijdens de Academy leerden zij hoe hun belang kan worden verbreed tot een gezamenlijk belang van meerdere partijen. En dat wierp zijn vruchten af: op 15 december wordt een gedeelte van het grindpad bij de Zorghoeve geasfalteerd. De BAM verbindt haar naam aan dit project en ook de gemeente Steenbergen ziet de meerledige functie van Kakelbont in de regio.
Een fraaie prestatie en voorbeeld van hoe met creativiteit en doorzettingsvermogen dromen kunnen worden gerealiseerd.