Wij denken mee

Werk, woon of recreëer je in Waterpoort en heb je ideeën of initiatieven die bijdragen aan het gebied of de samenwerking? Of heb je een vraag? Laat het dan aan ons weten! Je kunt terecht bij één van de leden van het Lerend Netwerk, het Ambtelijk Ondersteuningsteam of het Kernteam. We zijn in deze drie-eenheid een samengestelde organisatie en komen graag persoonlijk met je in contact. Natuurlijk kun je een bericht sturen aan info@waterpoort.nl. Mogelijk kun je jouw initiatief of vraag versneld besproken hebben als je kiest voor één van de leden van de organisatie. Kies daarbij de persoon die je het beste lijkt te passen bij jouw initiatief of vraag.

00. INLEIDING Netwerkdag groepsfoto

Lerend Netwerk

Het Lerend Netwerk is het deel van onze organisatie dat woont en/of werkt in Waterpoort en het gedachtengoed graag mee uitdraagt. Het zijn oud-deelnemers van de Waterpoort academy en weten als geen ander wat de manier van werken in Waterpoort is. Het zijn Waterpoort ambassadeurs en zorgen voor zichtbaarheid van het netwerk in de gemeenschap.

Ambtelijk Ondersteuningsteam

Het ambtelijk ondersteuningsteam is het deel van onze organisatie waarin de gemeentelijke overheden ambtelijk vertegenwoordigd zijn (Halderberge, Moerdijk, Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Goeree-Overflakkee), samen met een vertegenwoordiging uit waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, ZLTO, provincie Zuid-Holland en provincie Noord-Brabant. De leden in het Ambtelijk Ondersteuningsteam vormen de schakel tussen hun organisaties en het netwerk van Waterpoort. Het Ambtelijk Ondersteuningsteam bereidt de besluitvorming voor in de Bestuurlijke Initiatiefgroep.

2017 10 05 V1 WP OVERZICHTSKAART TW PNB zonder logo

Kernteam

Het kernteam is het deel van onze organisatie dat werkt vanuit de initiatiefnemer van Waterpoort; provincie Noord-Brabant. De leden van het kernteam leggen de verbindingen met en in de teams en zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Het kernteam staat onder leiding van de gebiedsmanager die verantwoordelijk is voor de activiteiten en het procesbudget van Waterpoort.

2020 03 30 FOTO WP kernteamfoto maart2020 kopie e1585590857514