DELTA INNOVATION DAYS

Dat West-Brabant volop in beweging is bleek wel uit de ruim 800 deelnemers tijdens de Delta Innovation Days dit jaar. Eind mei brachten Ravelijnlezing, Mariadal Meeting, ProefMei en provincie Noord-Brabant netwerken bij elkaar, om samen te werken aan actuele maatschappelijke thema’s.

Het Panorama Nederland vormde tijdens dit event het decor voor 7 evenementen rond complexe uitdagingen van de regio: klimaatadaptatie, energietransitie, agrofood, milieu, omgevingskwaliteit en water. Allemaal thema’s waar we samen mee aan de slag moeten. Maar elke stakeholder heeft zijn eigen ambities en belangen, en per gebied zijn er andere antwoorden op andere vragen. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, waarin we bewust zijn van maatschappelijke gevolgen bij alle dingen die we doen. Om continue duurzame innovatie te creëren: een beweging van ondernemers, overheden en burgers in West-Brabant, die samen slimmer proberen te worden.

Vanuit het thema ‘Water, als strategische verbinder van de Delta’ boorde ook de Ravelijnlezing het onderwerp aan. Deltacommissaris Peter Glas, Rijksbouwmeester Floris Alkemade en directrice Liselotte Kruf van de Dommelsche bierbrouwerijen gaven het publiek een duidelijke boodschap mee: duurzaamheid vraagt zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opgaven, met als motor het verlangen naar verandering zónder het verloren laten gaan van de rijke historie van de regio.