Cruijslandse Kreken centraal in Waterpoort Academy Gebiedsontwikkeling 3.0

Op 11 oktober jl. stond de Academy gebiedsontwikkeling 3.0 in het teken van de Cruijslandse Kreken. Naast medewerkers van de provincie, gemeente Steenbergen en het waterschap waren agrarische ondernemers uit het gebied, vertegenwoordigers van de visvereniging HSV de Kruisweel, terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Brabants Landschap ZLTO, de Dorpsraad Kruisland en het Watersportverbond aanwezig.

In enkele plenaire en specifieke werksessies zijn voor dit gebied afspraken gemaakt om gezamenlijk te komen tot “het verhaal van de Cruijslandse Kreken”. Hiervoor dient bestaande informatie, zoals de Krekenvisie en de visie Cruijslandse Kreken, te worden verrijkt met de wensen en ambities die er in het gebied zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een ommetje bij Kruisland en de aanleg van bereikbare visvoorzieningen. Inmiddels is met genoemde betrokken partijen een vervolgafspraak gemaakt voor 14 november. Een volgende stap om te komen tot het gezamenlijke verhaal en uiteindelijk een robuust regionaal watersysteem. Lees meer over de krekenvisie; http://www.brabantsedelta.nl/nieuws/@232948/pagina/

Edwin Arens